อุณหภูมิและการแต่งกายในหนึ่งปี

お気に入り
อุณหภูมิและการแต่งกายในหนึ่งปี

ญี่ปุ่น มี 4 ฤดูกาล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละเดือน จึงขอแนะนำเครื่องแต่งกายและสิ่งของที่ควรพกพาดังต่อไปนี้

มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม

มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม1
มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม2
มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม3
มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม4

มกราคม
อุณหภูมิสูงสุด : 9.5°C อุณหภูมิต่ำสุด : 2.2°C
ปริมาณน้ำฝน : 44.4 mm
เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูกาลที่หนาวที่สุดใน 1 ปี
จึงขอแนะนำให้สวมเสื้อโค้ทดาวน์และอย่าลืมนำหมวกไปด้วย เนื่องจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี ตั้งอยู่ที่ไมฮามะซึ่งเป็นบริเวณที่มีลมพัดอยู่เสมอทำให้อากาศหนาวกว่าปกติ

กุมภาพันธ์
อุณหภูมิสูงสุด : 9.9°C อุณหภูมิต่ำสุด : 2.5°C
ปริมาณน้ำฝน : 49.3 mm
เดือนกุมภาพันธ์ อากาศยังคงหนาวอย่างต่อเนื่องจากเดือนมกราคม ควรสวมเสื้อโค้ทดาวน์และหมวกเพื่อป้องกันอากาศหนาว

มีนาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 12.7°C อุณหภูมิต่ำสุด : 5.5°C
ปริมาณน้ำฝน : 105.2 mm
เดือนมีนาคม ถึงแม้ว่าอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ควรมีเสื้อโค้ทดาวน์ไว้เพื่อความสบายใจ และควรพกร่มไปด้วยเนื่องจากฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้อาจมีฝนตกในบางวัน

 

เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน

เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน1
เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน2
เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน3
เมษายน/พฤษภาคม/มิถุนายน4

เมษายน
อุณหภูมิสูงสุด : 17.6°C อุณหภูมิต่ำสุด : 10.0°C
ปริมาณน้ำฝน : 108.4 mm
เดือนเมษายน อากาศยังคงค่อนข้างหนาวจนถึงกลางเดือน
จึงขอแนะนำให้สวมเสื้อแขนยาวและเสื้อโค้ทแบบบาง ในช่วงปลายเดือนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงกลางวันสามารถใส่เพียงแค่เสื้อแขนยาว ส่วนในช่วงกลางคืนให้เตรียมเสื้อคาร์ดิแกน ฯลฯ ไปด้วยเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
อาจมีฝนตกปรอยๆ ในบางวัน ควรพกร่มไปด้วยเพื่อความสบายใจ

พฤษภาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 21.5°C อุณหภูมิต่ำสุด : 14.5°C
ปริมาณน้ำฝน : 123.0 mm
เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศดีตลอดทั้งเดือน ในช่วงกลางวันสามารถสวมเพียงแค่เสื้อทีเชิ้ต แต่ในช่วงเช้าและช่วงกลางคืนควรมีเสื้อคาร์ดิแกน ฯลฯ ไว้สวมทับและควรนำหมวกสำหรับกันแดดไปด้วยเพื่อความสบายใจ

มิถุนายน
อุณหภูมิสูงสุด : 24.4°C อุณหภูมิต่ำสุด : 18.1°C
ปริมาณน้ำฝน : 157.7 mm
เดือนมิถุนายน ร่างกายเราจะรู้สึกร้อนมากกว่าอุณหภูมิจริงเนื่องจากความชื้นสูงขึ้น ขอแนะนำให้เตรียมหมวกและครีมกันแดดไปด้วย และควรดื่มน้ำบ่อยๆ
อย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

 

กรกฎาคม/สิงหาคม

กรกฎาคม/สิงหาคม1
กรกฎาคม/สิงหาคม2
กรกฎาคม/สิงหาคม3

กรกฎาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 28.0°C อุณหภูมิต่ำสุด : 21.9°C
ปริมาณน้ำฝน : 126.7 mm
เดือนกรกฎาคม จะมีแดดแรงและอุณหภูมิสูง จึงควรป้องกันแสงแดดและป้องกันโรคลมแดด
ขอแนะนำให้เตรียมหมวกและผ้าขนหนูสำหรับกันแดดไว้เพื่อความสบายใจ
ฤดูฝนอาจยาวนาน ขอแนะนำให้พกร่มไปด้วยเพื่อความสบายใจ

สิงหาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 30.0°C อุณหภูมิต่ำสุด : 23.8°C
ปริมาณน้ำฝน : 133.9 mm
เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในหนึ่งปี ควรแวะพักและดื่มน้ำบ่อยๆ รวมถึงเข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย

 

กันยายน/ตุลาคม

กันยายน/ตุลาคม1
กันยายน/ตุลาคม2
กันยายน/ตุลาคม3
กันยายน/ตุลาคม4

กันยายน
อุณหภูมิสูงสุด : 26.4°C อุณหภูมิต่ำสุด : 20.4°C
ปริมาณน้ำฝน : 192.3 mm
เดือนกันยายน อากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องจนถึงกลางเดือน ควรป้องกันแสงแดดและป้องกันโรคลมแดดอย่างรอบคอบ
ในช่วงปลายเดือนจะมีวันที่อากาศเย็นลงเล็กน้อยในช่วงเช้าและช่วงกลางคืน จึงควรนำเสื้อคาร์ดิแกนไปด้วยเพื่อความสบายใจ
นอกจากนี้ อย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่มีไต้ฝุ่นเข้าทำให้ฝนตกชุกชุม

ตุลาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 21.3°C อุณหภูมิต่ำสุด : 14.8°C
ปริมาณน้ำฝน : 178.0 mm
เดือนตุลาคม ลมหนาวเริ่มพัดพาเข้ามาแล้ว ในช่วงกลางวันสามารถสวมเพียงแค่เสื้อแขนยาว แต่ในช่วงเช้าและช่วงกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงจึงควรมีเสื้อโค้ทแบบบางไปด้วยเพื่อความสบายใจ
จนถึงกลางเดือนตุลาคมอาจมีไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ ขอแนะนำให้พกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยเพื่อความสบายใจ

 

พฤศจิกายน/ธันวาคม

พฤศจิกายน/ธันวาคม1
พฤศจิกายน/ธันวาคม2
พฤศจิกายน/ธันวาคม3
พฤศจิกายน/ธันวาคม4

พฤศจิกายน
อุณหภูมิสูงสุด : 16.5°C อุณหภูมิต่ำสุด : 9.4°C
ปริมาณน้ำฝน : 88.9 mm
เดือนพฤศจิกายน สามารถสวมเพียงแค่เสื้อแขนยาวและเสื้อโค้ทแบบบางจนถึงกลางเดือน ส่วนในช่วงปลายเดือนอากาศจะหนาวขึ้น ขอแนะนำให้สวมเสื้อสเวตเตอร์หรือเสื้อโค้ทแบบหนา (สำหรับฤดูหนาว) เพื่อเพิ่มความอบอุ่น

ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด : 12.1°C อุณหภูมิต่ำสุด : 4.7°C
ปริมาณน้ำฝน : 47.6 mm
เดือนธันวาคม อากาศจะหนาวมากยิ่งขึ้นหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไป จำเป็นต้องสวมเสื้อโค้ทดาวน์เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น