เที่ยวสวนสนุกให้คุ้มค่า

お気に入り
เที่ยวสวนสนุกให้คุ้มค่า

มาใช้ประโยชน์จากสถานที่ให้บริการต่างๆ ภายในโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี เพื่อใช้เวลาภายในสวนสนุกอย่างคุ้มค่า!

หากต้องการทราบข้อมูลการเปิดให้บริการแอทแทรคชันและเวลาเริ่มการแสดง

หากต้องการทราบข้อมูลการเปิดให้บริการแอทแทรคชันและเวลาเริ่มการแสดง1
หากต้องการทราบข้อมูลการเปิดให้บริการแอทแทรคชันและเวลาเริ่มการแสดง2

สามารถดูได้ที่พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด ซึ่งมีทั้งข้อมูลการเปิดให้บริการและเวลารอต่อแถวแอทแทรคชัน รวมถึงการออกบัตรฟาสท์พาส นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบเวลาเริ่มการแสดงเพื่อวางแผนการเที่ยวได้อีกด้วย

  【โตเกียวดิสนีย์แลนด์】
พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด

  【โตเกียวดิสนีย์ซี】
พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด

หากต้องการเน้นแอทแทรคชันและการแสดงแต่ไม่เน้นอาหาร

หากต้องการเน้นแอทแทรคชันและการแสดงแต่ไม่เน้นอาหาร1
หากต้องการเน้นแอทแทรคชันและการแสดงแต่ไม่เน้นอาหาร2

สามารถใช้บริการร้านอาหารแบบเคาน์เตอร์หรือวากอน สำหรับท่านที่นำอาหารมาเองสามารถไปใช้พื้นที่บริเวณสำหรับปิกนิกด้านหน้าสวนสนุก แต่อย่าลืมประทับตราที่มือสำหรับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง ก่อนออกจากสวนสนุกด้วยนะ!

  【โตเกียวดิสนีย์แลนด์】
ร้านอาหารที่ให้บริการแบบเคาน์เตอร์
เกี่ยวกับการเข้าสวนสนุกอีกครั้งคลิกที่นี่
บริเวณสำหรับปิกนิก
 
【โตเกียวดิสนีย์ซี】

ร้านอาหารที่ให้บริการแบบเคาน์เตอร์
เกี่ยวกับการเข้าสวนสนุกอีกครั้งคลิกที่นี่
บริเวณสำหรับปิกนิก

หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนญี่ปุ่น

หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนญี่ปุ่น1
หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนญี่ปุ่น2

สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใน โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ โตเกียวดิสนีย์ซี ได้ที่สถานที่ให้บริการด้านล่างนี้ (ไม่รับเช็คเดินทาง)
กรุณาแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล เมื่อจะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

  【โตเกียวดิสนีย์แลนด์】
ช่องลูกค้าสัมพันธ์ (ด้านในสวนสนุก)
ช่องลูกค้าสัมพันธ์ (ด้านนอกสวนสนุก)
ATM/บัตรเครดิต/แลกเงิน

  【โตเกียวดิสนีย์ซี】
ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์ซี
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

หากต้องการส่งจดหมายหรือโปสการ์ดจากสวนสนุก

หากต้องการส่งจดหมายหรือโปสการ์ดจากสวนสนุก1
หากต้องการส่งจดหมายหรือโปสการ์ดจากสวนสนุก2

สามารถนำไปหย่อนในเมลบ็อกซ์ภายใน โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ โตเกียวดิสนีย์ซี จดหมายและโปสการ์ดจะถูกทำการประทับตราที่ระลึกของสวนสนุกก่อนนำส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์

  【โตเกียวดิสนีย์แลนด์】
เมลบ็อกซ์

  【โตเกียวดิสนีย์ซี】
เมลบ็อกซ์

พรีเพดซิมการ์ด

พรีเพดซิมการ์ด1
พรีเพดซิมการ์ด2

จำหน่ายพรีเพดซิมการ์ด

【โตเกียวดิสนีย์แลนด์】
พรีเพดซิมการ์ด

【โตเกียวดิสนีย์ซี】
พรีเพดซิมการ์ด