บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสสำหรับ "บ้านมิกกี้และมีตมิกกี้" ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019

お気に入り

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 "บ้านมิกกี้และมีตมิกกี้" จะให้บริการเฉพาะเกสท์ที่มีสิทธิฟาสท์พาสของสถานที่พบกับตัวละครดิสนีย์แห่งนี้ โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถรอเพื่อเข้าใช้บริการได้ตามปกติในวันดังกล่าว
อนึ่ง สำหรับเกสท์ที่เข้าสวนสนุกโดยใช้สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์ "แฮปปี้ 15 เอนทรี" ท่านสามารถรับสิทธิฟาสท์พาสของ "บ้านมิกกี้และมีตมิกกี้" ได้หลังจากเข้าสวนสนุก

  • *บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าท่านจะสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างแน่นอน
  • *การรับสิทธิฟาสท์พาสจำเป็นต้องใช้บัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกของวันดังกล่าวตามจำนวนผู้ที่ต้องการใช้บริการพร้อมกัน
  • *กรุณาใช้สิทธิฟาสท์พาสภายในรอบเวลาใช้บริการที่ระบุ หากเลยรอบเวลาใช้บริการ บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
  • *อาจมีกรณีที่ต้องของดให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ