การปรับเปลี่ยนวิธีเข้าสวนสนุกและช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

お気に入り

สืบเนื่องจากการปรับปรุง "ทางเข้าหลัก" ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2018 ทำให้ทางเราต้องขอปรับเปลี่ยนวิธีเข้าสวนสนุกและช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องด้วยมีความเป็นไปได้ว่าตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป จะมีผู้ใช้บริการช่องจำหน่ายบัตรเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านช่องทางอื่น ๆ ก่อนมาเยือนสวนสนุก หรือใช้บริการช่องจำหน่ายบัตรชั่วคราว (เครื่องหมายรูป ★ ในภาพข้างต้น)
หมายเหตุ : โปรดทราบว่าขอบเขตของรั้วล้อมชั่วคราวที่ปรากฏบนแผนที่อาจแตกต่างจากพื้นที่ก่อสร้างจริง ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานก่อสร้างของวันดังกล่าว

エントランスのイメージ

การเข้าสวนสนุก

กรุณาเข้าสวนสนุกโดยใช้ประตูทางเข้าออกสวนสนุกที่ระบุบนแผนที่ดังภาพข้างต้น
อาจมีกรณีที่เปิดให้เข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิดทำการ และต้องขอให้ท่านเข้าไปรอในพื้นที่ที่กำหนดไว้ภายในสวนสนุก ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของวันนั้น อนึ่ง ท่านไม่สามารถใช้บริการแอทแทรคชันและร้านอาหารภายในสวนสนุกได้จนกว่าจะถึงเวลาเปิดทำการสวนสนุก

  • ท่านสามารถใช้บริการร้านค้าและสถานที่ให้บริการบางแห่ง ได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

ร้านค้าที่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

  • ทาวน์เซ็นเตอร์แฟชั่น

สถานที่ให้บริการที่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

  • ศูนย์ดูแลเด็กพลัดหลง
  • ศูนย์บริการเด็กทารก
  • จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น
  • เมนสตรีทเฮาส์
  • ห้องสุขาบางแห่ง
  • ตู้ล็อกเกอร์