วิธีการเข้าใช้บริการโตเกียวดิสนีย์แลนด์

お気に入り

สำหรับการเข้าสวนสนุกตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2018 เป็นต้นไป

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2018 เป็นต้นไป โตเกียวดิสนีย์แลนด์จะดำเนินการปรับปรุง "ทางเข้าหลัก" ของสวนสนุก ทำให้ทางเราต้องขอปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าสวนสนุกเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

エントランスのイメージ

การจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกได้ที่ช่องจำหน่ายบัตรและช่องจำหน่ายบัตร (ชั่วคราว) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณเครื่องหมาย ★ บนแผนที่ดังภาพข้างต้น

*อาจมีกรณีที่ช่องจำหน่ายบัตร (ชั่วคราว) ปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันดังกล่าว
อนึ่ง เนื่องด้วยมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้ใช้บริการช่องจำหน่ายบัตรเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ ทางออนไลน์ ฯลฯ ก่อนมาเยือนสวนสนุก

การเข้าสวนสนุก

กรุณาเข้าสวนสนุกโดยใช้ประตูทางเข้าออกสวนสนุกที่ระบุบนแผนที่ดังภาพข้างต้น
อาจมีกรณีที่เปิดให้เข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิดทำการ และต้องขอให้ท่านเข้าไปรอในพื้นที่ที่กำหนดไว้ภายในสวนสนุก ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของวันนั้น อนึ่ง ท่านไม่สามารถใช้บริการแอทแทรคชันและร้านอาหารภายในสวนสนุกได้จนกว่าจะถึงเวลาเปิดทำการสวนสนุก

  • ท่านสามารถใช้บริการร้านค้าและสถานที่ให้บริการบางแห่ง ได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

ร้านค้าที่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

  • แกรนด์เอ็มโพเรียม
  • ทาวน์เซ็นเตอร์แฟชั่น

สถานที่ให้บริการที่สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาที่เปิดให้เข้าสวนสนุก

  • ศูนย์ดูแลเด็กพลัดหลง
  • ศูนย์บริการเด็กทารก
  • จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น
  • เมนสตรีทเฮาส์
  • ห้องสุขาบางแห่ง
  • ตู้ล็อกเกอร์