กรณีที่บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) จำหน่ายหมดแล้ว

お気に入り

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สวนสนุก)

■東京ディズニーランド
2019年11月9日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of November 9, 2019.
Date:November 16, 2019

■東京ディズニーシー
2019年10月22日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

2019年11月14日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月23日

■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of October 22, 2019.
Date:November 16, 2019

Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of November 14, 2019.
Date:November 23, 2019

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน

บัตรเข้าสวนสนุกแบบจัดส่งทางไปรษณีย์/ดิสนีย์eTicket (เข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้ว

■東京ディズニーランド
2019年11月10日 0時から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of 00:00 a.m. on November 10, 2019.
Date:November 16, 2019

■東京ディズニーシー
2019年10月26日 0時から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of 00:00 a.m. on October 26, 2019.
Date:November 16, 2019

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • กรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่ของวันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำหน่ายหมดแล้ว ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" (รวมถึงบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับช่วงกลางคืน) จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • กรณีที่วันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำกัดจำนวนผู้เข้าเข้าสวนสนุก ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่ Disney Store

■東京ディズニーランド
2019年11月9日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of November 9, 2019.
Date:November 16, 2019

■東京ディズニーシー
2019年10月22日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月16日

2019年11月14日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
対象日:2019年11月23日

■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of October 22, 2019.
Date:November 16, 2019

Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of November 14, 2019.
Date:November 23, 2019

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน