กรณีที่บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) จำหน่ายหมดแล้ว

お気に入り

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สวนสนุก)

■東京ディズニーランド
2018年12月11日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 11, 2018.
 December 15, 2018

■東京ディズニーシー
2018年12月4日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月23日
2018年12月7日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 4, 2018.
 December 23, 2018
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 7, 2018.
 December 15, 2018

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน

บัตรเข้าสวนสนุกแบบจัดส่งทางไปรษณีย์/ดิสนีย์eTicket (เข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้ว

■東京ディズニーランド
2018年12月10日17時から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of 17:00 p.m. on December 10, 2018.
 December 15, 2018

■東京ディズニーシー
2018年12月11日0時から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of 0:00 a.m. on December 11, 2018.
 December 15, 2018

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • กรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่ของวันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำหน่ายหมดแล้ว ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" (รวมถึงบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับช่วงกลางคืน) จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • กรณีที่วันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำกัดจำนวนผู้เข้าเข้าสวนสนุก ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่ Disney Store

■東京ディズニーランド
2018年12月11日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo Disneyland
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 11, 2018.
 December 15, 2018

■東京ディズニーシー
2018年12月4日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月23日
2018年12月7日から下記日付のパークチケットは販売中止となります。
 2018年12月15日
■Tokyo DisneySea
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 4, 2018.
 December 23, 2018
Park tickets for the following dates will no longer be available for purchase as of December 7, 2018.
 December 15, 2018

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน