กรณีที่บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) จำหน่ายหมดแล้ว

お気に入り

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สวนสนุก)

日付指定券の売り切れはございません。
Fixed-date tickets are currently available for all dates.

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน

บัตรเข้าสวนสนุกแบบจัดส่งทางไปรษณีย์/ดิสนีย์eTicket (เข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้ว

日付指定券の売り切れはございません。
Fixed-date tickets are currently available for all dates.

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • กรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่ของวันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำหน่ายหมดแล้ว ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" (รวมถึงบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับช่วงกลางคืน) จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • กรณีที่วันที่ท่านต้องการมาเยือนสวนสนุกจำกัดจำนวนผู้เข้าเข้าสวนสนุก ก็จะไม่มีบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายในวันนั้นด้วยเช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) ที่จำหน่ายหมดแล้วที่ Disney Store

日付指定券の売り切れはございません。
Fixed-date tickets are currently available for all dates.

 • ข้อมูลที่แสดงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเป็นระยะ
 • อาจมีกรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่นอกเหนือจากวันที่แสดงข้างต้นจำหน่ายหมดแล้วได้เช่นกัน
 • หากท่านต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ กรุณาคลิกปุ่มย้อนกลับ

บัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" มีจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

*อาจมีกรณีที่ "ดิสนีย์eTicket" จำหน่ายหมดด้วยเช่นกัน