วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี

お気に入り

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีได้ใน "วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี"
(ยกเว้น "พาสปอร์ตรายปี" ที่ทำ หรือ "วอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี" ที่ซื้อภายในไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018)

กรกฎาคม 2018 - พฤศจิกายน 2019

ปี 2018

เดือน วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
สิงหาคม วันที่ 12, 13, 14
ตุลาคม วันที่ 6, 7, 8
พฤศจิกายน วันที่ 23, 24
ธันวาคม วันที่ 8, 9, 29, 30

ปี 2019

เดือน วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี
มีนาคม วันที่ 28, 29, 30, 31
สิงหาคม วันที่ 12, 13, 14
ตุลาคม วันที่ 12, 13, 14
พฤศจิกายน วันที่ 23, 24

สำหรับวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น จะประกาศให้ทราบอีกครั้งที่เว็บไซต์นี้ในช่วงต้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี โดยวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีที่จะประกาศในแต่ละครั้งจะเป็นวันที่ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน
ตัวอย่าง :

  • วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีของเดือนกันยายน 2019 - เดือนพฤศจิกายน 2019 จะประกาศให้ทราบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2018
  • วันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปีของเดือนธันวาคม 2019 - เดือนกุมภาพันธ์ 2020 จะประกาศให้ทราบในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2018

พาสปอร์ตรายปีที่มีวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี

พาสปอร์ตรายปีที่มีวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี คือพาสปอร์ตรายปีที่ซื้อในวันที่ 1 มีนาคม 2018 เป็นต้นไป ดังรูปด้านล่างนี้

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

ยกเว้น "พาสปอร์ตรายปี" ที่ทำ หรือ "วอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี" ที่ซื้อภายในไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 ดังรูปด้านล่างนี้

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่ง

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซี