การเปลี่ยนแปลงวันที่/ประเภทบัตรเข้าสวนสนุก

お気に入り

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่/ประเภทบัตรได้ก่อนวันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุบนบัตรเข้าสวนสนุก
กรณีที่มีส่วนต่างของราคาบัตรเข้าสวนสนุกภายหลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง ท่านจำเป็นต้องชำระยอดส่วนต่างที่เกิดขึ้นด้วย

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่เปลี่ยนแปลงวันเข้าสวนสนุก, ประเภทบัตร, ประเภทตามช่วงอายุผู้ถือบัตร, สวนสนุก, วันหมดอายุ หรือดีไซน์ของบัตร

มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 200 เยนต่อบัตร 1 ใบ

 • เฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ยังไม่หมดอายุ
 • กรณีที่เปลี่ยนแปลงบัตรเข้าสวนสนุก "ดิสนีย์eTicket" ทางออนไลน์จะไม่มีค่าบริการ

กรณีที่ลดจำนวนวันเข้าสวนสนุกที่กำหนดไว้แต่เดิมของมัลติเดย์พาสปอร์ต (ดาวน์เกรด)

มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 200 เยนต่อ 1 วัน และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 200 เยนต่อบัตร 1 ใบ

กรณีที่เพิ่มจำนวนวันเข้าสวนสนุกหรือเปลี่ยนเป็นมัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียล(อัพเกรด)

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่ลดจำนวนผู้สำรองของวอชเชอร์ท่องเที่ยว

มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกท่านละ 200 เยนต่อ 1 วัน

 • ท่านไม่สามารถยกเลิกรายละเอียดการสำรองของวอชเชอร์ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก

กรณีที่ท่านมีบัตรเข้าสวนสนุกที่เป็นราคาเดิมก่อนปรับราคา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรได้ และต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าสวนสนุก, ประเภทบัตร, ประเภทตามช่วงอายุผู้ถือบัตร, สวนสนุก หรือวันหมดอายุ ท่านจำเป็นต้องชำระยอดส่วนต่างของราคาบัตรเข้าสวนสนุกใหม่ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงด้วย

ช่องบริการสำหรับดำเนินการเปลี่ยนแปลง

กรณีเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าสวนสนุกขนาดเท่านามบัตร/ดิสนีย์eTicket

 เปลี่ยนเป็นบัตรรายวัน เปลี่ยนเป็นบัตรล่วงหน้า (รวมถึงบัตรเปิด)
ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ/ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
 
เคาน์เตอร์บริการโรงแรมดิสนีย์
ภายในศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
โรงแรมดิสนีย์
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
Disney Store
*เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
 
*ยกเว้นดิสนีย์eTicket

วอชเชอร์ท่องเที่ยว (หรือบัตรสำรอง)

 วอชเชอร์ท่องเที่ยวส่วนบุคคล วอชเชอร์ท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ
ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  
ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 
ช่องจำหน่ายบัตรทิศเหนือ/ช่องจำหน่ายบัตรทิศใต้
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ช่องจำหน่ายบัตรสำหรับหมู่คณะ
โตเกียวดิสนีย์ซี
 
ศูนย์จำหน่ายบัตรโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
  
เคาน์เตอร์บริการโรงแรมดิสนีย์
ภายในศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ด้านหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
โรงแรมดิสนีย์
*เฉพาะผู้เข้าพักโรงแรมดิสนีย์
 
Disney Store
*เฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุก
  
 • วอชเชอร์ท่องเที่ยว คือบัตรเข้าสวนสนุกประเภทหนึ่งที่จำหน่ายโดยบริษัทท่องเที่ยว ช่องบริการของรถไฟ JR ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องนำมาแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงที่ช่องบริการในวันที่ใช้บริการ (บางกรณีเรียกว่า บัตรสำรอง)
  กรุณาตรวจสอบก่อนดำเนินการซื้อว่าจำเป็นต้องแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงในวันที่มาเยือนสวนสนุกหรือไม่

การตรวจสอบวันหมดอายุบัตร

วันหมดอายุจะระบุบนบัตรเข้าสวนสนุก
สำหรับบัตรเข้าสวนสนุกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ วันหมดอายุจะระบุบนหน้ากระดาษที่พิมพ์
โปรดทราบว่าหากบัตรเข้าสวนสนุกหมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงวันที่/ประเภทบัตรได้

 • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ระบุวันหมดอายุบนบัตรเข้าสวนสนุก
 • โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องปรับให้ภาพประกอบในหน้านี้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าภาพจริงเพื่อป้องกันการทำสำเนาบัตรเข้าสวนสนุก