กรุ๊ปพาสปอร์ต

お気に入り

บัตรเข้าสวนสนุกราคาพิเศษสำหรับท่านที่ใช้บริการ 25 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรุ๊ปพาสปอร์ต

  • บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะไม่สามารถใช้ได้ในบางวันที่กำหนดไว้ (สำหรับวันที่ไม่สามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะ กรุณาดูปฏิทินวันและเวลาทำการ)
  • บัตรเข้าสวนสนุกมีวันหมดอายุตามที่ระบุบนบัตร บัตรที่หมดอายุจะถือเป็นโมฆะทันที
  • โปรดทราบว่าท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างระหว่างกรุ๊ปพาสปอร์ตกับบัตรเข้าสวนสนุกส่วนบุคคล เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุก อาทิ วันใช้บริการ สวนสนุกที่ใช้บริการ ฯลฯ อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการภายในไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร และจำกัดเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้บริการภายในไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 เท่านั้น ทั้งนี้ บัตรที่ใช้บริการสวนสนุกในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2019 เป็นต้นไปจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้

สถานที่จำหน่ายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สวนสนุก) ในวันที่มาเยือนสวนสนุก

  • อาจมีกรณีที่งดจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวัน เนื่องจากมีผู้เข้าสวนสนุกเป็นจำนวนมาก
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงเวลาจำหน่ายบัตรรายวันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า