การยกเลิก/คืนเงิน

お気に入り

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินภายหลังดำเนินการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถใช้บริการตามวันที่และสวนสนุกที่ระบุบนบัตร ท่านสามารถเปลี่ยนวันที่และสวนสนุกของบัตรใบดังกล่าว ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง