แอทแทรคชัน

お気に入り

เงื่อนไขการค้นหา

โตเกียวดิสนีย์ซีปิดทำการอยู่ ณ ขณะนี้

วันนี้โตเกียวดิสนีย์ซีหยุดทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก

ให้บริการออกบัตรฟาสท์พาสในขณะนี้
งด/ปิดบริการออกบัตรฟาสท์พาสแล้ว แอทแทรคชันที่ไม่มีเครื่องหมายข้างต้น
คือแอทแทรคชันที่ไม่มีบริการดิสนีย์ฟาสท์พาส

  • ตัวอักษรสีแดง คือข้อมูลเวลาให้บริการที่เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการของวันนั้น
  • ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูล ณ เวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือปิดให้บริการแอทแทรคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า