ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
ร้านค้า
  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

Close
บริการลูกค้า
  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

Close
  • อาจมีกรณีที่งดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการแอทแทรคชัน โปรแกรมความบันเทิง หรือสถานที่ให้บริการภายในสวนสนุกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ