ดิสนีย์ฟาสท์พาส

お気に入り

ดิสนีย์ฟาสท์พาสคือบริการที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการประหยัดเวลาเข้าแถวรอและสนุกสนานกับแอทแทรคชันอย่างคุ้มค่า
ท่านสามารถรับสิทธิฟาสท์พาสโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่างนี้

ขั้นตอนการรับสิทธิฟาสท์พาสจากเครื่องรับสิทธิฟาสท์พาส (ฟรี) ในวันที่มาเยือนสวนสนุก

ไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้า เพียงแค่ท่านมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวเท่านั้น!

待ち時間・利用時間をチェックの画像

Step1 ตรวจสอบรอบเวลาใช้บริการ

ตรวจสอบรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสบนป้ายบอกเวลาบริเวณทางเข้าแอทแทรคชัน

ファストパス・チケット発券所へ行くの画像

Step2 รับ "บัตรข้อมูลฟาสท์พาส"

ไปที่จุดรับสิทธิฟาสท์พาสของแอทแทรคชันที่ต้องการใช้บริการ แล้วจึงสแกนบาร์โค้ด 2 มิติของบัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวที่เครื่องรับสิทธิฟาสท์พาส และรับ "บัตรข้อมูลฟาสท์พาส"

ファストパス・チケットを発券するの画像

Step3 ตรวจสอบรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสที่ระบุบนบัตร

"บัตรข้อมูลฟาสท์พาส" เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบริการดิสนีย์ฟาสท์พาส อาทิ รอบเวลาหรือแอทแทรคชันที่ใช้บริการเท่านั้น โปรดทราบว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจำเป็นต้องมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าว เมื่อใช้บริการแอทแทรคชันที่รับสิทธิฟาสท์พาส

หมายเหตุ : หากเลยรอบเวลาใช้บริการที่ระบุบนบัตรข้อมูลฟาสท์พาส บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสที่ระบุบนบัตรใบดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

利用時間になったらアトラクションへの画像

Step4 เข้าใช้บริการแอทแทรคชันภายในรอบเวลาใช้บริการ

สแกนบาร์โค้ด 2 มิติของบัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดบริเวณ "ทางเข้าสำหรับฟาสท์พาส (FASTPASS® entrance)" ภายในรอบเวลาใช้บริการ แล้วจึงเข้าใช้บริการแอทแทรคชันดังกล่าว

หมายเหตุ : โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้ "บัตรข้อมูลฟาสท์พาส" เพื่อเข้าใช้บริการแอทแทรคชันที่รับสิทธิฟาสท์พาส

แพ็กเกจที่พักพร้อมบัตรฟาสท์พาส

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยบัตรฟาสท์พาสของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพ็กเกจ

バケーションパッケージの画像

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพ็กเกจคือแพ็กเกจที่พักอย่างเป็นทางการของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทอันประกอบด้วยที่พัก อาทิ โรงแรมดิสนีย์ โรงแรมโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทออฟฟิเชียล ฯลฯ พร้อมด้วยบัตรเข้าสวนสนุกและบัตรฟาสท์พาสที่ไม่ระบุรอบเวลาใช้บริการ ให้ท่านสามารถใช้เวลาภายในสวนสนุกได้อย่างคุ้มค่า

แอทแทรคชันที่ให้บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสในโตเกียวดิสนีย์ซี

ข้อควรระวังเกี่ยวกับดิสนีย์ฟาสท์พาส

  • บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าท่านจะสามารถใช้บริการแอทแทรคชันที่รับสิทธิฟาสท์พาสได้อย่างแน่นอน
  • โปรดทราบว่าท่านจำเป็นต้องสแกนบัตรเข้าสวนสนุกตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการใช้บริการเพื่อรับสิทธิฟาสท์พาส อนึ่ง จำกัดเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวเท่านั้น
  • หากเลยรอบเวลาใช้บริการที่ระบุบนบัตรข้อมูลฟาสท์พาส บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสที่ระบุบนบัตรใบดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
  • อาจมีวันหรือช่วงเวลาที่งดให้บริการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก
  • อาจมีกรณีที่ต้องของดให้บริการแอทแทรคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก