บริการเช่ารถเข็นเด็ก รถเข็น รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ และรถเข็นระบบไฟฟ้า

お気に入り

ภายในสวนสนุกมีบริการให้เช่ารถเข็นเด็ก รถเข็น รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ และรถเข็นระบบไฟฟ้า สำหรับเกสท์ที่มีภาวะบกพร่อง หรือผู้ที่พาบุตรหลานมาด้วย

รถเข็นเด็ก

รถเข็นเด็ก

รถเข็นเด็กสามารถนั่งได้ 1 ท่าน/คันเท่านั้น

อัตราค่าบริการ
1,000 เยน/วัน

เหมาะสำหรับ
เด็กเล็กและทารกที่สูงไม่เกิน 100 ซม. หนักไม่เกิน 15 กก. และสามารถนั่งได้ด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง
*ใช้บริการได้เฉพาะภายในสวนสนุกเท่านั้น
*หากท่านแสดงเอกสารรับรองการเช่ายืมของสวนสนุกแห่งใดแห่งหนึ่ง ก็จะสามารถใช้บริการรถเข็นของสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งได้เช่นกัน (เฉพาะภายในวันเดียวกันเท่านั้น)
*กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าและของใช้ส่วนตัว (รวมถึงของฝาก) ไว้ในรถเข็นเด็กที่ไม่มีผู้คอยเฝ้า

รถเข็น

휠체어

มีรถเข็นทั้ง "สำหรับเด็ก" และ "สำหรับผู้ใหญ่"
โดยทั้ง 2 ประเภทสามารถนั่งได้ 1 ท่าน/คันเท่านั้น

อัตราค่าบริการ
500 เยน/วัน

จุดบริการ
• โตเกียวดิสนีย์แลนด์
• โตเกียวดิสนีย์ซี
• ที่จอดรถเกสท์
• บัส&แท็กซี่เทอร์มินัล
• บง โวยาจ
• อิกสเพียรี
• ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์
• โรงแรม Disney Ambassador Hotel
• โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta
• โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel

ข้อควรระวัง
*หากท่านต้องการนำรถเข็นออกไปที่ลานจอดรถด้านนอกสวนสนุก กรุณาแจ้งความจำนงที่จุดบริการ
*หากท่านแสดงเอกสารรับรองการเช่ายืมของสวนสนุกแห่งใดแห่งหนึ่ง ก็จะสามารถใช้บริการรถเข็นของสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งได้เช่นกัน (เฉพาะภายในวันเดียวกันเท่านั้น)

รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ

รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ

รถไฟฟ้าผู้สูงอายุสามารถนั่งได้ 1 ท่าน/คันเท่านั้น (ไม่สามารถให้เด็กขึ้นนั่งพร้อมกับผู้ใช้รถไฟฟ้าได้)

อัตราค่าบริการ
2,000 เยน/วัน

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเดินได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถเดินเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ ผู้เช่ารถจำเป็นต้องทดลองขับก่อนใช้บริการ

ข้อควรระวัง
*ใช้บริการได้เฉพาะภายในสวนสนุกเท่านั้น
*อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้เช่าได้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบการเช่าและสถานการณ์
*หากท่านออกจากสวนสนุกและกลับเข้ามาในสวนสนุกอีกครั้งในวันเดียวกัน ให้ท่านแสดงเอกสารรับรองการเช่ายืม ก็จะสามารถใช้บริการได้อีกครั้ง

รถเข็นระบบไฟฟ้า

รถเข็นระบบไฟฟ้า

รถเข็นระบบไฟฟ้าสามารถนั่งได้ 1 ท่าน/คันเท่านั้น

อัตราค่าบริการ
1,000 เยน/วัน

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป (กรุณาเผื่อเวลารับฟังคำอธิบายวิธีการบังคับรถเข็นก่อนใช้บริการ)

ข้อควรระวัง
*ใช้บริการได้เฉพาะภายในสวนสนุกเท่านั้น
*อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้เช่าได้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบการเช่าและสถานการณ์
*หากท่านออกจากสวนสนุกและกลับเข้ามาในสวนสนุกอีกครั้งในวันเดียวกัน ให้ท่านแสดงเอกสารรับรองการเช่ายืม ก็จะสามารถใช้บริการได้อีกครั้ง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก