ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
กุมภาพันธ์ 2020
มีนาคม 2020
เมษายน 2020
พฤษภาคม 2020
มิถุนายน 2020
กรกฎาคม 2020
สิงหาคม 2020

24 กุมภาพันธ์ 2020 (จ) โตเกียวดิสนีย์ซี

พาเหรด/การแสดง

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

พบกับตัวละครดิสนีย์

ร้านค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

บริการลูกค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ
  • อาจมีการงดให้บริการแอทแทรคชัน หรืองดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีการปิดให้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารตามสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า