ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
พฤศจิกายน 2019
ธันวาคม 2019
มกราคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มีนาคม 2020
เมษายน 2020
พฤษภาคม 2020

13 พฤศจิกายน 2019 (พ) โตเกียวดิสนีย์ซี

พบกับตัวละครดิสนีย์

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

ร้านค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

ร้านอาหาร

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

บริการลูกค้า

  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ
  • อาจมีการงดให้บริการแอทแทรคชัน หรืองดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีการปิดให้บริการร้านค้าหรือร้านอาหารตามสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า