กำหนดการพาเหรด/การแสดง

お気に入り
  • อาจมีกรณีที่เวลาทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบเวลาทำการทุกครั้งก่อนมาเยือนสวนสนุก
  • อาจมีกรณีที่งดการแสดง ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในสวนสนุกหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
  • อาจมีกรณีที่เวลาเริ่มการแสดงเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กำหนดการจับสลากสำหรับเดือนถัดไปไปจะประกาศในช่วงวันที่ 25 ของเดือนก่อนหน้า
  • กำหนดการของเดือนถัดไปจะประกาศในช่วงวันที่ 8 ของเดือนก่อนหน้า
  • กรณีที่ไม่ได้ยกเลิกการจับฉลาก ท่านจำเป็นต้องจับฉลาก (ฟรี) หากต้องการชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ กรุณาดูที่ "การจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ" ด้านล่างนี้

การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

  • ท่านสามารถจับฉลาก (ฟรี) ได้ที่บิเยตเตรียา หรือทางแอปพลิเคชัน (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) การแสดงละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม