กำหนดการพาเหรด/การแสดง

お気に入り
 • อาจมีกรณีที่เวลาทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบเวลาทำการทุกครั้งก่อนมาเยือนสวนสนุก
 • อาจมีกรณีที่งดการแสดง ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในสวนสนุกหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
 • อาจมีกรณีที่เวลาเริ่มการแสดงเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กำหนดการจับสลากสำหรับเดือนถัดไปไปจะประกาศในช่วงวันที่ 25 ของเดือนก่อนหน้า
 • กำหนดการของเดือนถัดไปจะประกาศในช่วงวันที่ 8 ของเดือนก่อนหน้า
 • กรณีที่ไม่ได้ยกเลิกการจับฉลาก ท่านจำเป็นต้องจับฉลาก (ฟรี) หากต้องการชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ กรุณาดูที่ "การจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ" ด้านล่างนี้

การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

การชมการแสดง "บิ๊กแบนด์บีท"

 • ไม่มีการจับฉลากในการแสดงรอบแรก ทุกที่นั่งเป็นที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง
 • ในการแสดงรอบที่ 2 เป็นต้นไป เป็นที่นั่งแบบระบุที่นั่ง และไม่ระบุที่นั่ง
 • ท่านจำเป็นต้องจับฉลาก (ฟรี) สำหรับที่นั่งแบบระบุที่นั่ง
 • สำหรับท่านที่ประสงค์จะชมการแสดงรอบแรก รวมถึงการชมการแสดง ณ ที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่งในการแสดงรอบที่ 2 เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันมาที่ "บรอดเวย์มิวสิกเธียเตอร์" เพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อพื้นที่ชมการแสดงเต็ม
 • ทั้งนี้ อาจมีกรณียกเลิกการจับฉลาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก
 • ในกรณีที่ไม่มีการจับฉลาก ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันมาที่ "บรอดเวย์มิวสิกเธียเตอร์" เพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อพื้นที่ชมการแสดงเต็ม
 • ท่านไม่สามารถยืนชมการแสดงได้

การจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ

 • ท่านสามารถจับฉลาก (ฟรี) ได้ที่บิเยตเตรียา หรือทางแอปพลิเคชัน (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) การแสดงละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม