ข้อมูลสวนสนุกวันนี้

お気に入り
มกราคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มีนาคม 2020
เมษายน 2020
พฤษภาคม 2020
มิถุนายน 2020
กรกฎาคม 2020

29 มีนาคม 2020 (อา) โตเกียวดิสนีย์ซี

เวลาทำการ

8:00 - 22:00

  • อาจมีกรณีที่เวลาทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบปฏิทินวันและเวลาทำการทุกครั้งก่อนมาเยือนสวนสนุก

บัตรเข้าสวนสนุก

  • 1เดย์พาสปอร์ต
  • มัลติเดย์พาสปอร์ต
  • สตาร์ไลท์พาสปอร์ต
  • วันที่ไม่สามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะ

กิจกรรมพิเศษ