ข้อมูลสวนสนุกวันนี้

お気に入り
พฤศจิกายน 2019
ธันวาคม 2019
มกราคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มีนาคม 2020
เมษายน 2020
พฤษภาคม 2020

31 ธันวาคม 2019 (อ) โตเกียวดิสนีย์ซี

เวลาทำการ

8:00 - 18:00

20:00 - 6:00

  • หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่มีบัตรเข้าสวนสนุกประเภทพิเศษสำหรับช่วงเวลาทำการพิเศษ “นิวเยียรส์อีฟ” เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้บริการสวนสนุกตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป
  • อาจมีกรณีที่เวลาทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบปฏิทินวันและเวลาทำการทุกครั้งก่อนมาเยือนสวนสนุก

บัตรเข้าสวนสนุก

  • 1เดย์พาสปอร์ต
  • มัลติเดย์พาสปอร์ต
  • ตั๋วกรุ๊ป