ข้อมูลสำหรับการใช้บริการที่จอดรถ

お気に入り

การจอดรถในบริเวณใกล้เคียงสวนสนุกโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ที่พำนักอาศัยหรือสัญจรไปมาในบริเวณโดยรอบ ทางเราจึงใคร่ขอให้ท่านใช้บริการที่จอดรถของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ข้อมูลการคาดการณ์สภาพความหนาแน่นบริเวณลานจอดรถและถนนในบริเวณโดยรอบ

ขณะนี้ที่จอดรถของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทมีที่ว่างให้ท่านใช้บริการได้ตามปกติ อนึ่ง โปรดทราบว่าท่านอาจต้องรอเป็นเวลานาน หากออกจากลานจอดรถแต่ละแห่งในช่วงเวลาสวนสนุกปิดทำการ ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ลานจอดรถโตเกียวดิสนีย์ซี

ลานจอดรถโตเกียวดิสนีย์ซี

ลานจอดรถโตเกียวดิสนีย์แลนด์ให้บริการโดยบริษัท Daihatsu Motor Co., Ltd.

อัตราค่าธรรมเนียมที่จอดรถ

รถยนต์ทั่วไป (ความสูงไม่เกิน 5 เมตร) :
2,500 เยน (วันธรรมดา) / 3,000 เยน (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รถยนต์ขนาดใหญ่ (ความสูงเกิน 5 เมตร) :
4,500 เยน (วันธรรมดา) / 5,000 เยน (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รถจักรยานยนต์ (รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบขนาดต่ำกว่า 51 ซีซี.) :
500 เยน (อัตราเดียวกันทุกวัน รวมถึงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Close
วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทกิฟท์การ์ด บัตรเครดิตสากล บัตรเดบิตสากล และบัตร Prepaid Card สากล

  • บัตร MasterCard ที่ไม่ได้ออกบัตรภายในประเทศญี่ปุ่น อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี
  • บัตรเดบิตบางประเภทไม่สามารถใช้ได้ เช่น บัตร J-Debit บัตร UnionPay ฯลฯ
Close
เกณฑ์จำกัดความสูง

อาคารจอดรถจำกัดความสูง 2.3 เมตร
สำหรับรถยนต์ที่สูงเกินกว่านั้น กรุณาใช้บริการลานจอดรถกลางแจ้ง
อนึ่ง จุดเก็บค่าธรรมเนียมสูงประมาณ 3.8 เมตร

Close
จุดรับส่ง

หากท่านต้องการใช้บริการจุดรับส่ง
กรุณาแจ้งพนักงานที่จุดเก็บค่าธรรมเนียมโดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 30 นาทีหลังสวนสนุกปิดทำการ
รถยนต์ทั่วไป : ฟรี 10 นาที รถยนต์ขนาดใหญ่ :500 เยน/ 30 นาที

  • หากบริเวณจุดรับส่งมีผู้ใช้บริการหนาแน่น อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงจุดรับส่ง
Close
พื้นที่สำหรับเกสท์ที่มีภาวะบกพร่อง

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเกสท์ที่มีภาวะบกพร่อง หรือมีสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยแบบชั่วคราว หากท่านต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งพนักงานที่จุดเก็บค่าธรรมเนียม พนักงานจะขอสอบถามเกี่ยวกับท่านเล็กน้อย และนำทางไปยังจุดจอดรถที่เหมาะสม

Close
การนำรถมาจอดอีกครั้ง

กรณีที่ท่านนำรถออกจากลานจอดรถไปแล้วครั้งหนึ่ง กรุณาแสดงบัตรจอดรถแก่พนักงาน หากท่านต้องการนำรถกลับมาจอดอีกครั้งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะรถคันเดิม (หมายเลขทะเบียนเดียวกัน) เท่านั้น และตำแหน่งที่จอดรถอาจเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อน
อีกทั้ง ท่านสามารถใช้บริการลานจอดรถของโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีภายในวันเดียวกันตามระเบียบการข้างต้นได้เช่นกัน

  • ท่านไม่สามารถใช้บัตรจอดรถเพื่อนำรถกลับมาจอดอีกครั้งที่ลานจอดรถอิกสเพียรี ลานจอดรถโรงแรม และลานจอดรถที่ 4 และที่ 5 ของรีสอร์ท 
Close
เวลาทำการ

ก่อนสวนสนุกเปิดทำการ - หลังสวนสนุกปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ที่จอดรถเปิดให้เข้าใช้บริการได้จนถึงหลังสวนสนุกปิดทำการ 30 นาที
*ในกรณีที่ท่านนำรถออกจากลานจอดรถไปแล้วครั้งหนึ่ง กรุณาแสดงบัตรจอดรถแก่พนักงาน หากท่านต้องการนำรถคันเดิมกลับมาจอดอีกครั้งภายในวันเดียวกัน

Close

คนอื่น ๆ

คนอื่น ๆ

ลานจอดรถที่ 6, 7, 8 ของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์/โตเกียวดิสนีย์ซี)

ในกรณีที่ลานจอดรถของโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีไม่มีที่ว่าง พนักงานจะนำทางท่านไปยังลานจอดรถดังต่อไปนี้

ลานจอดรถที่ 6 ของรีสอร์ท (R6) : สำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์/โตเกียวดิสนีย์ซี1
ลานจอดรถที่ 7 ของรีสอร์ท (R7) : สำหรับโตเกียวดิสนีย์ซี (อาคารจอดรถจำกัดความสูง 2.2 เมตร)
ลานจอดรถที่ 8 ของรีสอร์ท (R8) : สำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์

  • ลานจอดรถที่ 6 ของรีสอร์ท (R6) มีบริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งฟรี ไป-กลับโตเกียวดิสนีย์แลนด์/โตเกียวดิสนีย์ซี
อัตราค่าธรรมเนียมที่จอดรถ

รถยนต์ทั่วไป (ความสูงไม่เกิน 5 เมตร) :
2,500 เยน (วันธรรมดา) / 3,000 เยน (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Close
เวลาทำการ

ก่อนสวนสนุกเปิดทำการ - สวนสนุกปิดทำการ

*ในกรณีที่ท่านนำรถออกจากลานจอดรถไปแล้วครั้งหนึ่ง กรุณาแสดงบัตรจอดรถแก่พนักงาน หากท่านต้องการนำรถคันเดิมกลับมาจอดอีกครั้งภายในวันเดียวกัน

Close

ลานจอดรถที่ 5 ของรีสอร์ท (สำหรับอิกสเพียรี)

แนะนำลานจอดรถ หากลานจอดรถอิกสเพียรีเต็ม
กรุณาไปที่ลานจอดรถของรีสอร์ทแต่ละแห่งตามคำแนะนำของพนักงาน

ค่าจอดรถ

1 ชั่วโมงแรก 600 เยน (หลังจากนั้น 300 เยนต่อ 30 นาที)

Close
เวลาทำการ

9:45 - 23:00 น.

Close

ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่าช่วงเวลาสวนสนุกปิดทำการเป็นช่วงที่มีรถยนต์เคลื่อนตัวออกจากที่จอดรถของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวและถนนในบริเวณใกล้เคียง จนอาจส่งผลให้การออกจากลานจอดรถแต่ละแห่งเป็นไปอย่างยากลำบากและใช้เวลานาน จีงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้