โดยรถโดยสาร
สถานีโยโกฮามะ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 17 ด้านล่างห้างสรรพสินค้าโซโก ทางออกทิศตะวันออกสถานีโยโกฮามะ
6 15 25 35 45 55
7 05 15 25 35 45 55
8 05 15 25 35 45 55
9 05 15 35 55
10 15 35 55
11 15
12 -
13 -
14 -
15 -
16 10 40
17 10
18 20
  Close

  ป้ายรถโดยสาร

  bus terminal

  จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 17 ด้านล่างห้างสรรพสินค้าโซโก ทางออกทิศตะวันออกสถานีโยโกฮามะ 

  เวลาที่กำหนด

  ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์ซี

  ขากลับ

  ตารางเวลา

  จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 3
  7 00
  8 -
  9 30
  10 -
  11 00
  12 30
  13 -
  14 -
  15 00
  16 00 30
  17 00 30
  18 00 20 40
  19 00 20 40 55
  20 05 15 25 35 45 55
  21 05 15 25 35 45 55
  22 05 15 25 40★
  • ★Last bus does not make a stop at Tokyo Disneyland
  Close

  ป้ายรถโดยสาร

  bus terminal

  จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 3

  เวลาที่กำหนด

  ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงสถานีโยโกฮามะ

  ค่าโดยสาร

  ผู้ใหญ่ 1,250 เยน (เที่ยวเดียว)
  เด็ก 630 เยน (เที่ยวเดียว)

  ติดต่อสอบถาม

  Keisei Bus Service 03-3691-0935
  Keikyu Bus Service 045-453-3960
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร