โดยรถโดยสาร
สถานีโยโกฮามะ

お気に入り

ขาไป

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 17 ด้านล่างห้างสรรพสินค้าโซโก ทางออกทิศตะวันออกสถานีโยโกฮามะ 

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์ซี

ติดต่อสอบถาม

Keisei Bus Service 03-3691-0935
Keikyu Bus Service 045-453-3960
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร