โดยรถโดยสาร
โตเกียวสกายทรีทาวน์

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 3 โตเกียวสกายทรีทาวน์
6 50
7 20
8 00 50
9 50
10 30
11 30
12 30
13 40
14 40
15 30
16 10 40
17 20
18 20
19 10 50
20 40
21 40
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากป้ายรถโดยสารหมายเลข 3 โตเกียวสกายทรีทาวน์

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์ซี

ขากลับ

ตารางเวลา

จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 2
6 50
7 40
8 40
9 20 45
10 15 45
11 20
12 20
13 30
14 20
15 20
16 10
17 05
18 00 35
19 30
20 35
Close

ป้ายรถโดยสาร

東京ディズニーシーバスのりばの地図

จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 2

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงโตเกียวสกายทรีทาวน์

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 720 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 360 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Tobu Bus Central 03-3899-0801
Keisei Bus Service 03-3691-0935
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร