โดยรถโดยสาร
สถานี JR อากิฮาบาระ

お気に入り

ขาไป

ตารางเวลา

จากลานขนส่งฝั่งทิศตะวันออก ทางออกกลางสถานี JR อากิฮาบาระ
9 40
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากลานขนส่งฝั่งทิศตะวันออก ทางออกกลางสถานี JR อากิฮาบาระ

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงโตเกียวดิสนีย์ซี

ขากลับ

ตารางเวลา

จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 2 (วันธรรมดา)
15 15
16 20
17 25
Close
จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 2(วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
16 20
Close

ป้ายรถโดยสาร

bus terminal

จากโตเกียวดิสนีย์ซี ป้ายรถโดยสารหมายเลข 2

เวลาที่กำหนด

ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ถึงสถานีอากิฮาบาระ

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 720 เยน (เที่ยวเดียว)
เด็ก 360 เยน (เที่ยวเดียว)

ติดต่อสอบถาม

Keisei Bus Service 047-470-6071
Tokyo Bay City Bus Service 047-352-2111
  • ช่วงเวลาที่สภาพการจราจรของถนนโดยรอบติดขัด รถโดยสารอาจถึงช้ากว่าเวลาที่ระบุมาก
  • รถโดยสารมีที่นั่งจำกัด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม แม้ในกรณีที่เป็นรถเที่ยวสุดท้าย ท่านก็จะไม่สามารถใช้บริการได้หากที่นั่งเต็ม
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับตารางเดินรถในช่วงปีใหม่กรุณาติดต่อสอบถามจากบริษัทรถโดยสาร