บัตรโดยสารรายวัน

お気に入り

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงระยะเวลาจำกัด

บัตรโดยสารรายวันดีไซน์

บัตรโดยสารรายวันดีไซน์ "ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท"

ระยะเวลาจำหน่าย :
10 เมษายน - 30 มิถุนายน 2018

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

บัตรโดยสารรายวัน

บัตรโดยสารรายวัน

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ปกติที่มีจำหน่ายตลอดทั้งปี

  • *อาจมีกรณีที่ระยะเวลาจำหน่ายและดีไซน์เปลี่ยนแปลง
  • *ดีไซน์ที่วางจำหน่ายจะแตกต่างกันตามเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
  • *โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ดีไซน์ที่ท่านต้องการจำหน่ายหมดได้