บัตรโดยสารรายวัน

お気に入り

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงระยะเวลาจำกัด

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดัฟฟี่ส์ซันนี่ฟัน”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดัฟฟี่ส์ซันนี่ฟัน”

ระยะเวลาจำหน่าย :
6 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2019 (กำหนดการเบื้องต้น)

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ฟันไทม์ วิท ทอย สตอรี่ 4”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ฟันไทม์ วิท ทอย สตอรี่ 4

ระยะเวลาจำหน่าย :
14 มิถุนายน - 1 กันยายน 2019 (กำหนดการเบื้องต้น)

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “โดนัลด์ ดั๊กส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “โดนัลด์ ดั๊กส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์”

ระยะเวลาจำหน่าย :
8 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2019 (กำหนดการเบื้องต้น)

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์”

ระยะเวลาจำหน่าย :
8 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2019 (กำหนดการเบื้องต้น)

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ซอริง : แฟนแทสติกไฟลท์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ซอริง : แฟนแทสติกไฟลท์”

ระยะเวลาจำหน่าย :
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะจำหน่ายหมด

สถานที่จำหน่าย :
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

  • อาจมีกรณีที่สถานีรถไฟบางแห่งจำหน่ายบัตรโดยสารรายวันเฉพาะบางดีไซน์
  • อาจมีกรณีที่ระยะเวลาจำหน่ายและดีไซน์เปลี่ยนแปลง
  • ดีไซน์ที่วางจำหน่ายจะแตกต่างกันตามเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
  • โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ดีไซน์ที่ท่านต้องการจำหน่ายหมดได้