เหรียญที่ระลึก

お気に入り

เหรียญที่ระลึกมีจำหน่ายอยู่ทุกสถานี ท่านสามารถเลือกดีไซน์ได้มากมายหลายแบบทุกครั้งที่มาเยือนโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท
ราคา : ครั้งละ 100 เยน

สถานีรีสอร์ทเกตเวย์

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 26 เมีนาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

สถานีโตเกียวดิสนีย์แลนด์

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 26 เมีนาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

สถานีเบย์ไซด์

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 26 เมีนาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

สถานีโตเกียวดิสนีย์ซี

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป

เหรียญที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 26 เมีนาคม 2019 เป็นต้นไป

ราคาและสถานที่จำหน่าย

เหรียญที่ระลึก

ราคา : ครั้งละ 100 เยน

สถานที่จำหน่าย : ทุกสถานีของดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

  • สถานที่ติดตั้ง (หน้าช่องตรวจตั๋ว/นอกช่องตรวจตั๋ว) จะแตกต่างตามแต่ละสถานี

  • แนะนำให้ใช้บัตรโดยสารรายวันสำหรับการเดินทางให้ครบทุกสถานี