ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

お気に入り

บัตรโดยสารรายวันและบัตรโดยสารแต่ละประเภทมีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

"ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์" คือรถไฟโมโนเรลที่เดินรถวนรอบโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท โดยมีเส้นทางเดินรถระหว่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซี และสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

บัตรโดยสารที่สามารถใช้นั่งได้สูงสุด 1 รอบ
(เมื่อออกจากสถานีไปแล้วไม่สามารถนำบัตรกลับมาใช้ได้อีก/ใช้ได้เฉพาะวันที่ออกบัตรเท่านั้น)

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (ราคาเดียว) 260 เยน 130 เยน
 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารรายวัน

บัตรโดยสารที่สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟได้อย่างอิสระตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามจำนวนวันที่กำหนด

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารประเภท 1 วัน 650 เยน 330 เยน
บัตรโดยสารประเภท 2 วัน 800 เยน 400 เยน
บัตรโดยสารประเภท 3 วัน 1,100 เยน 550 เยน
บัตรโดยสารประเภท 4 วัน 1,400 เยน 700 เยน

บัตรโดยสารรายวันที่จำหน่ายในช่วงระยะเวลาจำกัด

มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (ยกเว้นบัตรบางดีไซน์อาจไม่มีจำหน่าย)

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดัฟฟี่ส์ซันนี่ฟัน”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดัฟฟี่ส์ซันนี่ฟัน”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ฟันไทม์ วิท ทอย สตอรี่ 4”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ฟันไทม์ วิท ทอย สตอรี่ 4

 บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “โดนัลด์ ดั๊กส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “โดนัลด์ ดั๊กส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์”

บัตรโดยสารประเภทเหมาจ่าย (ชุดละ 11 ใบ)

บัตรโดยสารเที่ยวเดียวจำหน่ายเป็นชุดชุดละ 11 ใบ โดยสามารถซื้อได้ในราคาบัตร 10 ใบ (ใช้ได้ 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกบัตร)

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารประเภทเหมาจ่าย
(ชุดละ 11 ใบ)
2,600 เยน 1,300 เยน
 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารรายเดือน

บัตรโดยสารรายเดือนสำหรับเดินทางไปทำงาน ราคาเดียว
1 เดือน 7,710 เยน
3 เดือน 21,980 เยน
6 เดือน 41,640 เยน
 • จำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนที่ศูนย์จำหน่ายบัตรในสถานีรีสอร์ทเกตเวย์ (7:30 - 20:00 น.)

 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ

หมู่คณะทั่วไป หมู่คณะนักเรียน
จำนวนผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป 25 ท่านขึ้นไป
หมายเหตุ: อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำ
อัตราส่วนลด 10% 20%
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการซื้อบัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะเป็นเวลาล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันใช้บริการ

 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

สำรองบัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ

Maihama Resort Line Co., Ltd.

เวลาให้บริการ : 9:00 - 17:00 น. ของวันธรรมดา

*หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

Close