ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

お気に入り

บัตรโดยสารรายวันและบัตรโดยสารแต่ละประเภทมีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

"ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์" คือรถไฟโมโนเรลที่เดินรถวนรอบโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท โดยมีเส้นทางเดินรถระหว่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซี และสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ

บัตรโดยสารที่สามารถใช้นั่งได้สูงสุด 1 รอบ
(เมื่อออกจากสถานีไปแล้วไม่สามารถนำบัตรกลับมาใช้ได้อีก/ใช้ได้เฉพาะวันที่ออกบัตรเท่านั้น)

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (ราคาเดียว) 260 เยน 130 เยน
 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารรายวัน

บัตรโดยสารที่สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟได้อย่างอิสระตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามจำนวนวันที่กำหนด

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารประเภท 1 วัน 650 เยน 330 เยน
บัตรโดยสารประเภท 2 วัน 800 เยน 400 เยน
บัตรโดยสารประเภท 3 วัน 1,100 เยน 550 เยน
บัตรโดยสารประเภท 4 วัน 1,400 เยน 700 เยน

บัตรโดยสารรายวันที่จำหน่ายในช่วงระยะเวลาจำกัด

มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติในทุกสถานีรถไฟดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (ยกเว้นบัตรบางดีไซน์อาจไม่มีจำหน่าย)

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ "ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท"

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “การแสดงยามค่ำคืน ‘Celebrate! Tokyo Disneyland’”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “การแสดงยามค่ำคืน ‘Celebrate! Tokyo Disneyland’”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์คริสต์มาส’”

บัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ “ดิสนีย์คริสต์มาส’”

บัตรโดยสารประเภทเหมาจ่าย (ชุดละ 11 ใบ)

บัตรโดยสารเที่ยวเดียวจำหน่ายเป็นชุดชุดละ 11 ใบ โดยสามารถซื้อได้ในราคาบัตร 10 ใบ (ใช้ได้ 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกบัตร)

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่
(อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก
(อายุ 6 - 11 ปี)
บัตรโดยสารประเภทเหมาจ่าย
(ชุดละ 11 ใบ)
2,600 เยน 1,300 เยน
 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารรายเดือน

บัตรโดยสารรายเดือนสำหรับเดินทางไปทำงาน ราคาเดียว
1 เดือน 7,710 เยน
3 เดือน 21,980 เยน
6 เดือน 41,640 เยน
 • จำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนที่ศูนย์จำหน่ายบัตรในสถานีรีสอร์ทเกตเวย์ (7:30 - 20:00 น.)

 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • ผู้ปกครองที่ถือบัตร 1 ท่านสามารถพาเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้บริการรถไฟได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

บัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ

หมู่คณะทั่วไป หมู่คณะนักเรียน
จำนวนผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป 25 ท่านขึ้นไป
หมายเหตุ: อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำ
อัตราส่วนลด 10% 20%
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการซื้อบัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะเป็นเวลาล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันใช้บริการ

 • สามารถใช้ "Kitaca" "PASMO" "Suica" "manaca" "TOICA" "PiTaPa" "ICOCA" "HAYAKAKEN" "nimoca" "SUGOCA" ได้

 • เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ไม่เสียค่าบริการ

 • การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จะมีค่าดำเนินการในการคืนเงิน

 • หากท่านนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟ กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วย

สำรองบัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ

Maihama Resort Line Co., Ltd.

เวลาให้บริการ : 9:00 - 17:00 น. ของวันธรรมดา

*หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

Close