ข้อกำหนดและข้อควรระวังในการชมการแสดง

お気に入り

เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน กรุณาปฏิบัติตามกฎ ข้อควรระวัง พร้อมทั้งรักษามารยาทดังต่อไปนี้

  • ท่านสามารถวางแผ่นรองนั่งหรือสัมภาระอื่น ๆ เพื่อจองสถานที่ ชมการแสดงตั้งแต่ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแสดงเท่านั้น
  • แผ่นรองนั่งหรือสัมภาระที่วางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้คอยเฝ้า อาจถูกนำส่งไปที่ศูนย์รับฝากและส่งคืนของหาย
  • กรุณาพับเก็บรถเข็นเด็กของท่านระหว่างชมการแสดง
  • กรุณาไปที่สถานที่จัดการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่มที่ประสงค์จะชมการแสดงด้วยกัน
  • โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเข้าออกสถานที่ชมการแสดงได้ ระหว่างการแสดงบางชุด
  • เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูปที่นอกเหนือจากขายึดกล้องแบบมือถือ เช่น ขาตั้งกล้องแบบขาเดียวหรือสามขา ไม้เซลฟี่ ฯลฯ และกรุณางดนำกระเป๋าแบบแข็งทุกประเภท รวมถึงกระเป๋าแบบแข็งสำหรับใส่อุปกรณ์บันทึกภาพและวิดีโอเข้ามาในสวนสนุก
  • ระหว่างชมการแสดง กรุณาถอดหมวกหรือที่คาดผมที่มีของประดับตกแต่งขนาดใหญ่ และขอความกรุณาอย่ายกกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดีโอขึ้นสูงเกินระดับศีรษะของท่าน เพื่อให้ทุกท่านสามารถชมการแสดงได้อย่างทั่วถึง
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ สถานที่ชมการแสดง วิธีชมการแสดง ฯลฯ กรุณาสอบถามพนักงาน
  • อาจมีกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มการแสดง วิธีชมการแสดง และรายละเอียดอื่น ๆ หรือยกเลิกการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก สภาพอากาศ ฯลฯ
  • หากทางเราพบเห็นการกระทำที่เกรงว่าอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับลูกค้าท่านอื่น หรือไม่ให้ความร่วมมือตามที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทร้องขอ ทางเราอาจต้องขอเชิญท่านออกจากสวนสนุก