โปรแกรมความบันเทิงสุดหรรษา

お気に入り

แนะนำการแสดงและพาเหรดของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ชมการแสดง/พาเหรดพร้อมกับเด็กเล็ก

การแสดง/พาเหรดที่เพลิดเพลินได้แม้ในวันฝนตก

  • ภาพประกอบทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ระยะเวลา ฯลฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น