แอทแทรคชันแสนสนุก

お気に入り

แนะนำแอทแทรคชันสำหรับผู้ที่มาเยือนโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเป็นครั้งแรก

แอทแทรคชันที่ให้บริการดิสนีย์ฟาสท์พาส

แอทแทรคชันที่ไม่จำกัดส่วนสูง

แอทแทรคชันที่ไม่งดให้บริการในวันฝนตก

แอทแทรคชันทั้งหมดภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

  • ภาพประกอบทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ระยะเวลา ฯลฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น