บริเวณล้างมือ

お気に入り

สนับสนุนโดย : Kao Corporation

ハンドウォッシングエリアのイメージ

บริเวณล้างมือคืออะไร?

บริเวณล้างมือคืออะไร?

"บริเวณล้างมือ" ซึ่งตั้งอยู่ภายในโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี คือสถานที่สำหรับล้างมือที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถล้างมือได้อย่างสนุกสนานด้วยโฟมล้างมือรูปทรงมิกกี้

มาทำโฟมล้างมือรูปทรงมิกกี้กันเถอะ!

ขั้นตอนการทำโฟมล้างมือรูปทรงมิกกี้

 • Step 1

  Step 1

  แบมือโดยหงายฝ่ามือขึ้นด้านบน

 • Step 2

  Step 2

  นำฝ่ามือมารองให้แนบสนิทกับปากก๊อกปล่อยโฟมล้างมือแล้วกดปุ่มด้านบนดังภาพ

 • Step 3

  Step 3

  รอให้โฟมไหลออกมาจากก๊อก

 • Step 4

  Step 4

  เมื่อโฟมไหลออกมาเรียบร้อยแล้ว จึงนำฝ่ามือออกจากก๊อก

 • Step 5

  Step 5

  เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้โฟมล้างมือรูปทรงมิกกี้สุดน่ารัก!

ที่ตั้งของบริเวณล้างมือ

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในคริตเตอร์คันทรี

บริเวณล้างมือภายในทูมอร์โรว์แลนด์

บริเวณล้างมือภายในทูมอร์โรว์แลนด์

ที่ตั้งของบริเวณล้างมือ

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้ติดตั้งบริเวณล้างมือไว้ 2 แห่งภายในคริตเตอร์คันทรีและทูมอร์โรว์แลนด์ดังภาพข้างต้น

โตเกียวดิสนีย์ซี

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์

บริเวณล้างมือภายในมิสเทเรียสไอส์แลนด์

บริเวณล้างมือภายในมิสเทเรียสไอส์แลนด์

ที่ตั้งของบริเวณล้างมือ

โตเกียวดิสนีย์ซีได้ติดตั้งบริเวณล้างมือไว้ 2 แห่งภายในอเมริกันวอเตอร์ฟรอนท์และมิสเทเรียสไอส์แลนด์ดังภาพข้างต้น

นอกจากบริเวณล้างมือแล้ว ห้องสุขาบางแห่งภายในสวนสนุกได้ติดตั้งเครื่องทำโฟมล้างมือรูปทรงมิกกี้ไว้ด้วยเช่นกัน