วิธีการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

お気に入り

แนะนำวิธีการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

Disney's eTicket

ดิสนีย์eTicket

บัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถรับบัตรได้โดยพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์หลังดำเนินการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์

จุดเด่น

 • ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ท่านสามารถเข้าสวนสนุกได้เลย โดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องจำหน่ายบัตรในวันที่ใช้บริการ (*1)

 • หากเกิดกรณีที่ท่านมีธุระกะทันหัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 • No handling fee to make changes online, even last minute changes.

การใช้บัตรเข้าสวนสนุก
パークへのご入園のイメージ

การเข้าสวนสนุก

สแกน "บาร์โคด 2 มิติรูปสี่เหลี่ยม" ของบัตรเข้าสวนสนุกที่ประตูทางเข้าสวนสนุก

ファストパス・チケットの取得方法のイメージ

การออกบัตรฟาสท์พาส

ไปที่จุดรับสิทธิฟาสท์พาสของแอทแทรคชันที่ต้องการใช้บริการ แล้วจึงสแกนบาร์โค้ด 2 มิติของบัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวที่เครื่องรับสิทธิฟาสท์พาส และรับ "บัตรข้อมูลฟาสท์พาส"

ショーの座席抽選方法のイメージ

การจับฉลากเพื่อชมการแสดง

หากท่านต้องการชมการแสดงของโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีในพื้นที่เฉพาะผู้ที่จับฉลากได้ ท่านจำเป็นต้องจับฉลาก (ฟรี) โดยใช้บัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวตามจำนวนผู้ที่ต้องการชมการแสดงพร้อมกัน

パークへの再入園のイメージ

การเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

หากท่านต้องการออกจากสวนสนุกและกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้งภายในวันเดียวกัน กรุณาให้พนักงานประจำทางออกประทับตราที่มือของท่าน และแสดงบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมตราประทับที่มือที่ทางเข้าสวนสนุก เมื่อกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้ง

 • สำหรับผู้ถือบัตรเข้าสวนสนุกประเภทมัลติเดย์พาสปอร์ตและมัลติเดย์พาสปอร์ตสเปเชียลที่สามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งภายในวันเดียวกันได้ ก็จำเป็นต้องแสดงบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมตราประทับที่มือที่ทางเข้าสวนสนุก เมื่อกลับเข้าสวนสนุกอีกครั้งเช่นเดียวกัน

Close

วิธีซื้อบัตรล่วงหน้า/สถานที่จำหน่าย

ท่านสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ก่อนวันที่มาเยือนสวนสนุก 3 เดือน

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบัตรล่วงหน้า

ความแตกต่างระหว่างบัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่และบัตรเปิด

บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่

**บัตรเข้าสวนสนุกแนะนำ**
ท่านสามารถกำหนดวันที่และสวนสนุกที่จะใช้บริการในตอนที่ดำเนินการซื้อได้
บัตรเข้าสวนสนุกประเภทนี้จะรับประกันการเข้าสวนสนุกของท่านในวันที่ท่านกำหนด ท่านจึงสามารถเข้าสวนสนุกได้อย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
กรณีที่ไม่สามารถเข้าสวนสนุกในวันที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าสวนสนุกได้ก่อนบัตรหมดอายุ

บัตรเข้าสวนสนุกประเภทไม่กำหนดวันที่ (บัตรเปิด)

บัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเข้าใช้บริการสวนสนุกเมื่อใดก็ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกำหนดวันที่ใช้บริการ
ทั้งนี้ บัตรประเภทนี้มีอายุ 1 ปี และเป็นบัตรที่ไม่มีการรับประกันการเข้าสวนสนุก โปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้ หากบัตรหมดอายุหรือมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุกในวันที่ท่านมาเยือนสวนสนุก

 • บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่และบัตรเปิดมีราคาเท่ากัน
 • บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่และบัตรเปิดสามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ด้วยวิธีเดียวกัน

Close

สถานที่จำหน่าย

ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกทางออนไลน์

รายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

1เดย์พาสปอร์ต
ซีเนียร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตสำหรับช่วงเย็น
มัลติเดย์พาสปอร์ต
 • ● = รูปแบบของบัตรที่สามารถเลือกได้, X = รูปแบบของบัตรที่ไม่สามารถเลือกได้

ช่วงวัน/เวลาที่เริ่มจำหน่ายบัตร

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้าก่อนวันที่มาเยือนสวนสนุก 3 เดือน

Close
ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

* อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงเวลาปิดบริการ ขึ้นอยู่กับช่วงวัน/เวลา

รายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

1เดย์พาสปอร์ต
ซีเนียร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
พาสปอร์ตสำหรับช่วงเย็น
มัลติเดย์พาสปอร์ต
 • ● = รูปแบบของบัตรที่สามารถเลือกได้, X = รูปแบบของบัตรที่ไม่สามารถเลือกได้
 • บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายจะแตกต่างกันตามสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ กรุณาตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดของพาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา

ช่วงวัน/เวลาที่เริ่มจำหน่ายบัตร

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้าก่อนวันที่มาเยือนสวนสนุก 3 เดือน

ขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรล่วงหน้าเพื่อให้ท่านสามารถเข้าสวนสนุกได้โดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องจำหน่ายบัตรในวันที่มาเยือนสวนสนุก

Close
ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ Disney Store ทั่วประเทศ

สถานที่จำหน่าย

จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทในร้านค้าที่จำหน่าย
กรุณาสอบถามเวลาทำการที่ร้านค้าในแต่ละสาขา

รายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

1เดย์พาสปอร์ต
ซีเนียร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
พาสปอร์ตสำหรับช่วงเย็น
มัลติเดย์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตรายปี
 • ● = รูปแบบของบัตรที่สามารถเลือกได้, X = รูปแบบของบัตรที่ไม่สามารถเลือกได้
 • บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายจะแตกต่างกันตามสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ กรุณาตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดของพาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา

ช่วงวัน/เวลาที่เริ่มจำหน่ายบัตร

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้าก่อนวันที่มาเยือนสวนสนุก 3 เดือน

ขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรล่วงหน้าเพื่อให้ท่านสามารถเข้าสวนสนุกได้โดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องจำหน่ายบัตรในวันที่มาเยือนสวนสนุก

Close
ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ร้านสะดวกซื้อภายในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้น ซีเนียร์พาสปอร์ต) /
บริษัทท่องเที่ยว/
ช่องบริการของรถไฟ JR

สถานที่จำหน่าย/บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

บัตรเข้าสวนสนุกมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ บริษัทท่องเที่ยว ช่องบริการของรถไฟ JR ด้วยเช่นกัน
อาจมีกรณีที่จำเป็นต้องแลกวอชเชอร์ท่องเที่ยว (บัตรสำรอง) เป็นบัตรเข้าสวนสนุกตัวจริงที่ช่องบริการในวันที่มาเยือนสวนสนุก ขึ้นอยู่กับสถานที่จำหน่าย
กรุณาตรวจสอบก่อนดำเนินการซื้อว่าจำเป็นต้องแลกเป็นบัตรเข้าสวนสนุกในวันที่มาเยือนสวนสนุกหรือไม่

 • สำหรับรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรุณาสอบถามกับสถานที่จำหน่ายโดยตรง
 • เวลาทำการ และระยะเวลาที่จำหน่าย
 • บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายและประเภทบัตรเข้าสวนสนุก
 • กรณีที่บัตรล่วงหน้า (บัตรเข้าสวนสนุกประเภทกำหนดวันที่) จำหน่ายหมดแล้ว

ช่วงวัน/เวลาที่เริ่มจำหน่ายบัตร

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกได้ล่วงหน้าก่อนวันที่มาเยือนสวนสนุก 3 เดือน

ขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรล่วงหน้าเพื่อให้ท่านสามารถเข้าสวนสนุกได้โดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องจำหน่ายบัตรในวันที่มาเยือนสวนสนุก

Close

วิธีการซื้อบัตรรายวัน/สถานที่จำหน่าย

ซื้อที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกด้านหน้าทางเข้าสวนสนุก
อาจมีกรณีที่ต้องรอต่อแถวซื้อบัตร จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรทางออนไลน์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสวนสนุกโดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องบริการ

สถานที่จำหน่าย

map
 • ตั้งแต่หลัง 2 ชั่วโมงก่อนสวนสนุกปิดทำการเป็นต้นไป ท่านสามารถซื้อบัตรรายวันได้ที่จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออกจนถึง 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิดทำการ

รายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

1เดย์พาสปอร์ต
ซีเนียร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
พาสปอร์ตสำหรับช่วงเย็น
มัลติเดย์พาสปอร์ต
 • ● = รูปแบบของบัตรที่สามารถเลือกได้, X = รูปแบบของบัตรที่ไม่สามารถเลือกได้
 • บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายจะแตกต่างกันตามสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ กรุณาตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดของพาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
Close
ซื้อบัตรที่ช่องจำหน่ายบัตรของโตเกียวดิสนีย์ซี

ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ช่องจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกด้านหน้าทางเข้าสวนสนุก
อาจมีกรณีที่ต้องรอต่อแถวซื้อบัตร จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรทางออนไลน์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสวนสนุกโดยไม่ต้องต่อแถวซื้อบัตรที่ช่องบริการ

สถานที่จำหน่าย

map

รายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่าย

1เดย์พาสปอร์ต
ซีเนียร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
พาสปอร์ตสำหรับช่วงเย็น
มัลติเดย์พาสปอร์ต
 • ● = รูปแบบของบัตรที่สามารถเลือกได้, X = รูปแบบของบัตรที่ไม่สามารถเลือกได้
 • บัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายจะแตกต่างกันตามสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ กรุณาตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดของพาสปอร์ตแบบจำกัดระยะเวลา
Close