บัตรเข้าสวนสนุก

お気に入り
 • ผู้ใหญ่ : อายุ 18 ปีขึ้นไป / เด็กโต (มัธยมต้น/มัธยมปลาย) : อายุ 12 - 17 ปี / เด็กเล็ก (อนุบาล/ประถม) : อายุ 4 - 11 ปี / ผู้สูงอายุ : อายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สามารถเข้าสวนสนุกได้โดยไม่เสียค่าบริการ

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหนึ่งวัน

1เดย์พาสปอร์ตเพลิดเพลินที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ได้ใน 1 วัน

บัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งได้ใน  1 วัน

อนึ่ง สำหรับท่านที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกประเภทไม่กำหนดวันที่ อาจมีกรณีที่ท่านเข้าสวนสนุกได้ล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าสวนสนุกเป็นจำนวนมาก
 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้ในวันเดียวกัน

Close
 • ผู้ใหญ่7,500 เยน
 • เด็กโต6,500 เยน
 • เด็กเล็ก4,900 เยน

ซีเนียร์พาสปอร์ตบัตรเข้าสวนสนุกสำหรับท่านที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับท่านที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งได้ใน 1 วัน

อนึ่ง สำหรับท่านที่ซื้อบัตรเข้าสวนสนุกประเภทไม่กำหนดวันที่ อาจมีกรณีที่ท่านเข้าสวนสนุกได้ล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าสวนสนุกเป็นจำนวนมาก
 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้ในวันเดียวกัน

Close
 • ผู้สูงอายุ6,800 เยน

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับช่วงเย็น

สตาร์ไลท์พาสปอร์ตท่านสามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับใช้เข้าสวนสนุกแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะวันที่สามารถใช้สตาร์ไลท์พาสปอร์ต)

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้ในวันเดียวกัน
 • สตาร์ไลท์พาสปอร์ตสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบ "ปฏิทินวันและเวลาทำการ" ก่อนซื้อบัตร

Close

สำหรับวันที่สามารถใช้สตาร์ไลท์พาสปอร์ต กรุณาดูที่ "ปฏิทินวันและเวลาทำการ"

 • ผู้ใหญ่5,500 เยน
 • เด็กโต4,800 เยน
 • เด็กเล็ก3,600 เยน

อาฟเตอร์6พาสปอร์ตท่านสามารถใช้เข้าสวนสนุกได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับใช้เข้าสวนสนุกแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันธรรมดา (เฉพาะวันที่สามารถใช้อาฟเตอร์6พาสปอร์ต)

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกทั้ง 2 แห่งได้ในวันเดียวกัน
 • อาฟเตอร์6พาสปอร์ตสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบ ""ปฏิทินวันและเวลาทำการ"" ก่อนซื้อบัตร

Close
 • ผู้ใหญ่4,300 เยน
 • เด็กโต4,300 เยน
 • เด็กเล็ก4,300 เยน

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหลายวัน
(มัลติเดย์พาสปอร์ต)

2เดย์พาสปอร์ตบัตรเข้าสวนสนุกที่ให้ท่านเพลิดเพลินที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 วัน

ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 วัน

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกัน (สำหรับวันที่ 1 และวันที่ 2)

Close
 • ผู้ใหญ่13,400 เยน
 • เด็กโต11,800 เยน
 • เด็กเล็ก8,800 เยน

3เดย์เมจิกพาสปอร์ตบัตรเข้าสวนสนุกที่ให้ท่านเพลิดเพลินที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน

ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน โดยตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกันได้อย่างอิสระ

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกัน (สำหรับวันที่ 1 และวันที่ 2)

Close
 • ผู้ใหญ่18,100 เยน
 • เด็กโต15,800 เยน
 • เด็กเล็ก11,800 เยน

4เดย์เมจิกพาสปอร์ตบัตรเข้าสวนสนุกที่ให้ท่านเพลิดเพลินที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 วัน

ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีแห่งใดแห่งหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 วัน โดยตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกันได้อย่างอิสระ

 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการสวนสนุกทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกัน (สำหรับวันที่ 1 และวันที่ 2)

Close
 • ผู้ใหญ่22,800 เยน
 • เด็กโต19,800 เยน
 • เด็กเล็ก14,800 เยน

พาสปอร์ตรายปี

พาสปอร์ตรายปีสำหรับสวนสนุก 2 แห่งเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 1 ปีที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี

บัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีได้ทั้ง 2 แห่งแม้ในวันเดียวกันเป็นเวลา 1 ปี
สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ : โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี

 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี

Close
 • ผู้ใหญ่ / เด็กโต91,000 เยน
 • เด็กเล็ก57,000 เยน
 • ผู้สูงอายุ76,000 เยน

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์แลนด์เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 1 ปีที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์

บัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นเวลา 1 ปี
สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ : โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี

Close
 • ผู้ใหญ่ / เด็กโต62,000 เยน
 • เด็กเล็ก40,000 เยน
 • ผู้สูงอายุ52,000 เยน

พาสปอร์ตรายปีโตเกียวดิสนีย์ซีเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 1 ปีที่โตเกียวดิสนีย์ซี

บัตรเข้าสวนสนุกที่ท่านสามารถเที่ยวชมโตเกียวดิสนีย์ซีเป็นเวลา 1 ปี
สวนสนุกที่สามารถใช้บริการ : โตเกียวดิสนีย์ซี

 • อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก
 • บัตรประเภทนี้ไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตรายปี

Close
 • ผู้ใหญ่ / เด็กโต62,000 เยน
 • เด็กเล็ก40,000 เยน
 • ผู้สูงอายุ52,000 เยน
 • ราคาพาสปอร์ตรายปีสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้ราคา ""เด็กเล็ก"" ได้หากท่านออกพาสปอร์ตรายปีภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีการศึกษานั้น แต่หากท่านออกพาสปอร์ตรายปีในวันที่ 1 เมษายนของปีที่เด็กผู้ใช้บัตรจะเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ราคาพาสปอร์ตรายปีจะต้องปรับใช้ตามราคา ""ผู้ใหญ่และเด็กโต""
 • โปรดตรวจสอบอายุของท่านก่อนซื้อวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี เนื่องด้วยราคาบัตรจะกำหนดตามอายุ ณ ตอนที่ดำเนินการออกพาสปอร์ตรายปี
 • สำหรับท่านที่มีอายุระหว่าง 60 - 64 ปีและถือพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุ (ดำเนินการออกพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุก่อนปรับเกณฑ์อายุสำหรับผู้สูงอายุเป็น 65 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการต่อพาสปอร์ตรายปี  สามารถต่อพาสปอร์ตรายปีสำหรับผู้สูงอายุได้จนถึงอายุ 65 ปี เฉพาะท่านที่ดำเนินการต่อพาสปอร์ตรายปีก่อนวันหมดอายุเท่านั้น
 • ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารที่เป็นทางการ (หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ทางการญี่ปุ่นออกให้) ที่มีชื่อและวันเดือนปีเกิดระบุไว้เพื่อยืนยันตัวบุคคล เพื่อทำพาสปอร์ตรายปี หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล จะไม่สามารถทำพาสปอร์ตรายปีได้
 • ท่านที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนทำพาสปอร์ตรายปี

บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะ (25 ท่านขึ้นไป)

กรุ๊ปพาสปอร์ตสำหรับท่านที่มาเยือนสวนสนุก 25 ท่านขึ้นไป

บัตรเข้าสวนสนุกราคาพิเศษสำหรับท่านที่ใช้บริการ 25 ท่านขึ้นไป

 • บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะไม่สามารถใช้ได้ในบางวันที่กำหนดไว้ (สำหรับวันที่ไม่สามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะ กรุณาดูปฏิทินวันและเวลาทำการ)
 • สำหรับการใช้บริการสำหรับกิจกรรมโรงเรียน กรุณาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเลิร์นนิ่งฟัน (ภาษาญี่ปุ่น)
 • บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะสามารถใช้บริการได้โดยต้องระบุวันที่ ประเภทบัตร และสวนสนุกแห่งเดียวกันทุกท่าน และชำระยอดรวมค่าบัตรของทุกท่านในคราวเดียวกันเท่านั้น

Close
 • ผู้ใหญ่6,800 เยน
 • เด็กโต5,900 เยน
 • เด็กเล็ก4,400 เยน

เรื่อง มาตรการป้องกันการซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุกที่ผิดเงื่อนไข

ทางโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทมีนโยบายในการดำเนินการต่อการนำบัตรเข้าสวนสนุกไปจำหน่ายซ้ำเพื่อแสวงหาผลกำไรดังต่อไปนี้
เพื่อทำให้สวนสนุกแห่งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเป็นสถานที่ที่ทุกท่านสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ทางเราใคร่ขอความร่วมมือและความเข้าใจมา ณ ที่นี้

 • หากตรวจสอบพบว่ามีการนำบัตรเข้าสวนสนุกไปจำหน่ายซ้ำเพื่อแสวงหาผลกำไร จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการซื้อขาย อาทิ ข้อตกลงในการใช้บัตรเข้าสวนสนุก และส่งผลให้บัตรเข้าสวนสนุกใบที่เข้าข่าย รวมถึงบัตรเข้าสวนสนุกใบอื่น ๆ ทั้งหมด (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการนำไปจำหน่ายซ้ำก็ตาม) ที่ทำการซื้อโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัตรเข้าสวนสนุกที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นอันโมฆะ ไม่สามารถนำไปใช้เข้าสวนสนุกได้
 • ดังนั้น บัตรเข้าสวนสนุกที่จัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ อาทิ เว็บไซต์ซื้อ-ขายบัตร, เว็บไซต์ประมูลสินค้า หรือร้านรับซื้อ-ขายบัตร ฯลฯ นั้น จึงมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถนำไปใช้เข้าสวนสนุกได้ ทางโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบหรือทำการคืนเงินใด ๆ ในกรณีดังกล่าว
 • * มีผลบังคับใช้กับบัตรเข้าสวนสนุกที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป