กรุ๊ปพาสปอร์ต

お気に入り

บัตรเข้าสวนสนุกราคาพิเศษสำหรับท่านที่ใช้บริการ 25 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรุ๊ปพาสปอร์ต

  • บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะไม่สามารถใช้ได้ในบางวันที่กำหนดไว้ (สำหรับวันที่ไม่สามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกสำหรับหมู่คณะ กรุณาดูปฏิทินวันและเวลาทำการ)

สถานที่จำหน่ายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (สวนสนุก) ในวันที่มาเยือนสวนสนุก

  • อาจมีกรณีที่งดจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวัน เนื่องจากมีผู้เข้าสวนสนุกเป็นจำนวนมาก
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงเวลาจำหน่ายบัตรรายวันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า