ชนิดของบัตรเข้าสวนสนุกที่สามารถเปลี่ยนแปลง

お気に入り

ก่อนอื่น กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรเข้าสวนสนุกของท่าน
โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้บริการหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตรเข้าสวนสนุกที่หมดอายุ
อนึ่ง หากบัตรเข้าสวนสนุกของท่านยังไม่หมดอายุ หรือไม่ระบุวันหมดอายุ ท่านสามารถตรวจสอบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรใบดังกล่าวได้หรือไม่ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

บัตรเข้าสวนสนุกขนาดเท่านามบัตรที่มีบาร์โคด 2 มิติ

名刺サイズ(2次元コード付)のイメージ

ระยะเวลาจำหน่าย : 7 กรกฎาคม 2014 - ปัจจุบัน
กรุณาตรวจสอบบัตรเข้าสวนสนุกของท่านว่ามีตัวอักษร "O" หรือ "N" เขียนกำกับไว้ที่ตำแหน่งวงกลมสีแดงหรือไม่

กรณีที่มีตัวอักษร "O" เขียนกำกับอยู่

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ภายในไม่เกินวันหมดอายุบัตร

กรณีที่บัตรเข้าสวนสนุกของท่านไม่ระบุสวนสนุกและวันที่ใช้บริการ ท่านสามารถเลือกใช้บริการระหว่างโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีได้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่ช่องจำหน่ายบัตร ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนวันใช้บริการที่ระบุบนบัตร ท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด และอาจมีกรณีที่ต้องขอให้ท่านแสดงเอกสารยืนยันตัวบุคคล หากท่านดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ช่องบริการ
อนึ่ง โปรดทราบว่าอาจมีกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการสวนสนุกที่ต้องการได้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก

Close
กรณีที่ไม่มีตัวอักษร "O" หรือมีตัวอักษร "N" เขียนกำกับอยู่

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าสวนสนุกแม้ว่าบัตรยังไม่หมดอายุก็ตาม
ท่านสามารถใช้บัตรได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น

Close

บิ๊ก 10 (บัตรเข้าสวนสนุกพร้อมบัตรใช้บริการแอทแทรคชัน)

ビッグ10(アトラクション利用券付)のイメージ

ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนเมษายน 1983 - เดือนกุมภาพันธ์ 1992
กรุณาตรวจสอบบัตรเข้าสวนสนุกของท่านว่ามีตัวอักษร "B" หรือ "b" เขียนกำกับไว้ที่ตำแหน่งวงกลมสีแดงหรือไม่

กรณีที่มีบัตรเข้าสวนสนุกรวมอยู่ด้วย

ท่านสามารถใช้เข้าโตเกียวดิสนีแลนด์ได้เลย (ยกเว้นในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ฯลฯ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

Close
กรณีที่ไม่มีบัตรเข้าสวนสนุกรวมอยู่ด้วย

ท่านไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

Close
กรณีที่มีตัวอักษรนอกเหนือจาก "B" หรือ "b" เขียนกำกับอยู่

กรุณาสอบถามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

Close

บัตรเข้าสวนสนุกที่ไม่มีบาร์โคด

バーコードなしパークチケットのイメージ

ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนเมษายน 1983 - เดือนกุมภาพันธ์ 1993
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรเข้าสวนสนุกนี้ อาทิ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ช่องบริการในกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท)

โปรดทราบว่าพนักงานจะขอสอบถาม "ตัวอักษร" ที่ระบุบนบัตรเข้าสวนสนุกของท่าน

บัตรเข้าสวนสนุกที่มีบาร์โคด

バーコード付パークチケットのイメージ

ภาพตัวอย่างบัตรเข้าสนุกที่มีบาร์โคด
ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนมีนาคม 1993 - เดือนกรกฎาคม 2000
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรเข้าสวนสนุกนี้ อาทิ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ช่องบริการในกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท)

โปรดทราบว่าพนักงานจะขอสอบถาม "ตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก" ที่ระบุบนบัตรเข้าสวนสนุกของท่าน

บัตรเข้าสวนสนุกที่มีบาร์โคด/แถบแม่เหล็ก

バーコード付・磁気付パークチケットのイメージ

ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนกรกฎาคม 2000 - เดือนกรกฎาคม 2001
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรเข้าสวนสนุกนี้ อาทิ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ช่องบริการในกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท)

โปรดทราบว่าพนักงานจะขอสอบถาม "ตัวเลข 4 หลักแรกจากด้านซ้าย" ที่ระบุบนบัตรเข้าสวนสนุกของท่าน

บัตรเข้าสวนสนุกที่ระลึกต่าง ๆ

トゥーンタウンオープン記念パークチケットのイメージ

ที่ระลึกการเปิดให้บริการตูนทาวน์
ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนพฤศจิกายน 1995 - เดือนเมษายน 1996

ミクロアドベンチャー!オープン記念のイメージ

ที่ระลึกการเปิดให้บริการไมโครแอดเวนเจอร์!
ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนธันวาคม 1996 - เดือนมีนาคม 1997

東京ディズニーランド15周年のイメージ

ที่ระลึกครบรอบ 15 ปี โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนเมษายน 1998 - เดือนมีนาคม 1999

ミレニアム記念のイメージ

ที่ระลึกมิลเลนเนียม
ระยะเวลาจำหน่าย : เดือนกันยายน 1999 - เดือนธันวาคม 1999

กรุณาตรวจสอบว่ามีส่วนรอยปรุ (ส่วนของบัตรเข้าสวนสนุก) หรือไม่

กรณีที่มีส่วนของบัตรเข้าสวนสนุก

โตเกียวดิสนีแลนด์ : สามารถใช้บริการได้
(ท่านสามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกนี้ได้ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาที่จำกัดจำนวนผู้เข้าสวนสนุก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่/ประเภทบัตรได้เช่นกัน)

โตเกียวดิสนีซี : ไม่สามารถใช้บริการได้
(ท่านไม่สามารถใช้บัตรเข้าสวนสนุกนี้ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่/ประเภทบัตรได้เช่นกัน

Close
กรณีที่ไม่มีส่วนของบัตรเข้าสวนสนุก

ท่านไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

Close
  • โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องปรับให้ภาพประกอบในหน้านี้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าภาพจริงเพื่อป้องกันการทำสำเนาบัตรเข้าสวนสนุก