ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส

お気に入り

บริการพิมพ์ภาพถ่ายภายในสวนสนุก

ภาพ ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส1
ภาพ ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส2

ท่านสามารถสั่งพิมพ์พร้อมตกแต่งภาพที่ท่านถ่ายด้วยลวดลายหรือภาพสุดน่ารัก ให้ออกมาเป็นภาพถ่ายออริจินอลที่มีเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น!

ข้อมูล

เวลาที่ใช้
ประมาณ 90 นาที
*ไม่รองรับไฟล์ภาพดิจิตอลบางชนิด
*อาจต้องขอเปลี่ยนแปลงเวลารับภาพถ่าย หากมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

ร้านค้าที่ให้บริการ
คาเมราเซ็นเตอร์ (เวิลด์บาซาร์)
แอดเวนเจอร์แลนด์บาซาร์ (แอดเวนเจอร์แลนด์)
เทรดดิงโพสท์ (เวสเทิร์นแลนด์)
แฟนตาซีกิฟท์ (แฟนตาซีแลนด์)
เทรเชอร์คอเมต (ทูมอร์โรว์แลนด์)

สถานที่รับภาพถ่าย
สามารถรับภาพถ่ายได้ที่คาเมราเซ็นเตอร์เท่านั้น

×

最新ニュース

閉じる