พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด

お気に入り

ภาพ พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด1

เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ดนี้ ทั้งสถานการณ์ภายในสวนสนุก เช่น เวลาในการรอต่อแถวของแอทแทรคชันทั้งหมด สภาวะการออกบัตรฟาสท์พาส เป็นต้น รวมทั้งกำหนดการเริ่มการแสดงทางความบันเทิงต่างๆ

ข้อมูล

รายละเอียดบนพาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด 
・ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการต่อแถวแอทแทรคชัน
・สภาวะการออกบัตรฟาสท์พาส
・กำหนดการเริ่มการแสดงทางความบันเทิงต่างๆ
・วัดส่วนสูงสำหรับเด็กที่จะขึ้นแอทแทรคชันที่มีการจำกัดส่วนสูง

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる