จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น

お気に入り

ภาพ จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น1
ภาพ จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น2
สนับสนุนโดย : Dai-ichi Life Insurance Company, Limited

มีบริการให้เช่า รถเข็นเด็ก รถเข็น รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ รถเข็นระบบไฟฟ้า สำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายหรือท่านที่พาเด็กมาด้วย

จุดบริการเช่ารถเข็นเด็กและรถเข็น

ข้อมูล

อัตราค่าบริการ
・รถเข็นเด็ก:1,000 เยน
・รถเข็น:500 เยน
・รถไฟฟ้าผู้สูงอายุ:2,000 เยน
・รถเข็นระบบไฟฟ้า:1,000 เยน

*รถไฟฟ้าผู้สูงอายุและรถเข็นระบบไฟฟ้าสามารถให้เช่าได้เฉพาะผู้ที่สามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น จึงใคร่ขอให้ท่านเผื่อเวลาสำหรับให้พนักงานอธิบายวิธีการบังคับรถเข็น และให้ผู้เช่ารถได้ฝึกบังคับรถเข็นก่อนใช้บริการจริง
*หากท่านต้องการนำรถเข็นเด็กหรือรถเข็นออกไปด้านนอกสวนสนุก กรุณาแจ้งความจำนงที่จุดให้บริการ
*รถไฟฟ้าผู้สูงอายุและรถเข็นระบบไฟฟ้าสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในสวนสนุกเท่านั้น
*อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้เช่าได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพอากาศที่ไม่เอิ้ออำนวย

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる