ห้องพยาบาลกลาง

お気に入り

ภาพ ห้องพยาบาลกลาง1

เมื่อท่านรู้สึกไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บภายในสวนสนุก กรุณาแจ้งพนักงานที่อยู่ใกล้ท่าน พนักงานจะพาท่านไปที่ห้องพยาบาลเพื่อรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้ง หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยา สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

ข้อมูล

ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่
จำหน่าย

・ยาแก้ปวดลดไข้
・ยาแก้หวัด
・ยารักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้
・ยาปรับสภาพลำไส้
・ยาแก้อาการท้องร่วง
・ยาแก้อาการเมายานพาหนะต่าง ๆ
・พลาสเตอร์บรรเทาปวด
・ยารักษาโรคผิวหนัง
・ยาหยอดตา, ยารักษาเยื่อจมูกอักเสบ
・สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (ORS)
・ยาแก้อาการท้องผูก
・ยาแก้ไอ
・เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
・ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ
・เครื่องดื่มเยลลี่
・ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสตรี
・แผ่นประคบเย็น
*ผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*อาจมีกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาหมดก่อนได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เวลาทำการใน
การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยา

กรุณาสอบถามเวลาทำการกับพนักงาน

แผนที่

ภาพ แผนที่
*หากท่านมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ กรุณาพกติดตัวมาด้วย
*เป็นบริการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงในเบื้องต้น หรือการพักผ่อนบนเตียงพยาบาล ไม่สามารถทำการรักษาทางการแพทย์ได้
×

最新ニュース

閉じる