จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก

お気に入り

ภาพ จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก1

บริการจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกประเภทบัตรล่วงหน้าและพาสปอร์ตรายปี รวมถึงบริการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุก

ข้อมูล

รายละเอียดการให้บริการ
・จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของโตเกียวดิสนีย์แลนด์
・จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกล่วงหน้าของโตเกียวดิสนีย์ซี
・เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุก (เฉพาะการเปลี่ยนวันที่หรือสวนสนุกที่ใช้บริการ ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่นี่
・จำหน่ายและทำพาสปอร์ตรายปี
・จำหน่ายวอชเชอร์พาสปอร์ตรายปี
*จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวันของวันนั้นหลังจากช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลักปิดทำการ

เวลาทำการ
1 ชั่วโมงก่อนสวนสนุกเปิดทำการ - 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิดทำการ

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる