ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก

お気に入り

ภาพ ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก1

ช่องที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าทางเข้าหลักของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ คือ ช่องประชาสัมพันธ์&จำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าหลัก

การปรับเปลี่ยนวิธีเข้าสวนสนุกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ข้อมูล

รายละเอียดการให้บริการ
เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
・จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวันของโตเกียวดิสนีย์แลนด์
หมายเหตุ : หากยอดชำระของท่านเกินวงเงินสูงสุด (150,000 เยน) ที่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตสำหรับเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ กรุณาซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ช่องบริการ

ช่องบริการ
・แลกวอชเชอร์ท่องเที่ยว (บัตรสำรอง) เป็นบัตรเข้าสวนสนุกรายวัน
・เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุก (เฉพาะการเปลี่ยนวันที่หรือสวนสนุกที่ใช้บริการ ทั้งนี้ มีบัตรเข้าสวนสนุกบางประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่นี่
・จำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกรายวันของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

เวลาทำการ
30 นาทีก่อนสวนสนุกเปิดทำการ - 2 ชั่วโมงก่อนสวนสนุกปิดทำการ
*อาจเปิดทำการเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวันดังกล่าว
*ระหว่าง 2 ชั่วโมง - 30 นาทีก่อนสวนสนุกปิดทำการ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกรายวันได้ที่จุดรับรองลูกค้าประตูฝั่งตะวันออก

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる