ช่องลูกค้าสัมพันธ์ (ด้านนอกสวนสนุก)

お気に入り

ขณะนี้เปิดให้บริการของ "ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ (สำหรับเกสท์ที่ใช้บริการสวนสนุกจำนวน 25 ท่านขึ้นไป)" ด้วยเช่นกันเป็นการชั่วคราว

ภาพ ช่องลูกค้าสัมพันธ์ (ด้านนอกสวนสนุก)1

สถานที่ให้บริการซึ่งตั้งอยู่ภายนอกสวนสนุก เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้บริการข้อมูลทั่วไปของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทและข้อมูลของสวนสนุก อาทิ แอทแทรคชันและการแสดงต่าง ๆ รวมถึงบริการอื่น ๆ อาทิ บริการรับฝากและส่งคืนของหาย

นอกจากนี้ ยังให้บริการของ "ช่องบริการสำหรับหมู่คณะ" เป็นการชั่วคราว ได้แก่ บริการจำหน่ายกรุ๊ปพาสปอร์ต กิฟท์การ์ด และฟู้ดวอชเชอร์ (บัตรรับประทานอาหาร) รวมถึงบริการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเข้าสวนสนุก

ข้อมูล

รายละเอียดการให้บริการ
・บริการข้อมูลทั่วไปของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท และข้อมูลของสวนสนุก เช่น แอทแทรคชัน การแสดง ฯลฯ
・บริการรับฝากและส่งคืนของหาย
・ออกใบเสร็จรับเงิน
・บริการรับฝากข้อความ
・จำหน่ายกิฟท์การ์ด

เวลาทำการ
1 ชั่วโมงก่อนสวนสนุกเปิดทำการ - 30 นาทีหลังจากสวนสนุกปิดทำการ

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる