เมนสตรีทเฮาส์

お気に入り

ภาพ เมนสตรีทเฮาส์1
ภาพ เมนสตรีทเฮาส์2
สำรองล่วงหน้าได้
รับสำรองในวันใช้บริการ

สถานที่ให้บริการข้อมูลทั่วไปของโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ข้อมูล

รายละเอียดการให้บริการ
・ข้อมูลทั่วไปของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท และข้อมูลของสวนสนุก เช่น แอทแทรคชัน การแสดง ฯลฯ
・จองทัวร์นำเที่ยวสำหรับวันนั้นและรับชำระค่าบริการ
・ออกใบเสร็จรับเงิน
・บริการรับฝากข้อความ
・บริการรับฝากและส่งคืนของหาย
・ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกาย

แผนที่

ภาพ แผนที่
×

最新ニュース

閉じる