พาเหรด/การแสดง

お気に入り

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ปิดทำการอยู่ ณ ขณะนี้

วันนี้โตเกียวดิสนีย์แลนด์หยุดทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก

 • การแสดงที่มีข้อความ ""มีการจับฉลาก"" คือรอบการแสดงที่ต้องจับฉลาก (ฟรี) หากต้องการชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ
 • ตัวอักษรสีแดง คือข้อมูลเวลาเริ่มการแสดงที่เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการของวันนั้น

การชมการแสดงที่ต้องทำการจับฉลาก

  การชมการแสดง "วันแมนส์ดรีมII - เดอะ เมจิก ลิฟส์ ออน"

  • ไม่มีการจับฉลากในการแสดงรอบแรก ทุกที่นั่งเป็นที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง
  • ในการแสดงรอบที่ 2 เป็นต้นไป เป็นที่นั่งแบบระบุที่นั่ง และไม่ระบุที่นั่ง
  • ท่านจำเป็นต้องจับฉลาก (ฟรี) สำหรับที่นั่งแบบระบุที่นั่ง
  • สำหรับท่านที่ประสงค์จะชมการแสดงรอบแรก รวมถึงการชมการแสดง ณ ที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่งในการแสดงรอบที่ 2 เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันมาที่ "โชว์เบส" เพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อพื้นที่ชมการแสดงเต็ม
  • ทั้งนี้ อาจมีกรณียกเลิกการจับฉลาก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก
  • ในกรณีที่ไม่มีการจับฉลาก ขอให้ทุกท่านที่จะเข้าชมการแสดงด้วยกันมาที่ "โชว์เบส" เพื่อรอเข้าชมการแสดงพร้อมกันทุกท่าน ทางเราจะปิดรับทันทีเมื่อพื้นที่ชมการแสดงเต็ม

  การจับฉลากเพื่อชมการแสดงในพื้นที่เฉพาะ

  • ท่านสามารถจับฉลาก (ฟรี) ได้ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ฮอลล์ หรือทางแอปพลิเคชัน (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) การแสดงละ 1 ครั้งต่อ 1 กลุ่ม