ข้อมูลการงดให้บริการชั่วคราว

お気に入り
บริการลูกค้า
  • ไม่มีการงดให้บริการในขณะนี้

Close
  • โตเกียวดิสนีย์แลนด์จะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่บางส่วนของปราสาทซินเดอเรลล่าในระหว่างวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 - ช่วงต้นเดือนเมษายน 2020 (กำหนดการเบื้องต้น) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
  • อาจมีกรณีที่งดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการแอทแทรคชัน โปรแกรมความบันเทิง หรือสถานที่ให้บริการภายในสวนสนุกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการงดให้บริการ