ตรวจสอบเวลาเข้าแถวรอแอทแทรคชัน

お気に入り

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

Official Website

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของสถานที่ต่าง ๆ ภายในสวนสนุก อาทิ เวลาให้บริการ เวลารอใช้บริการ สถานะการให้บริการ ฯลฯ ได้ที่หน้า "ข้อมูลสวนสนุกประจำวัน"

พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด

พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด

เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่พาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ดนี้ ทั้งสถานการณ์ภายในสวนสนุก เช่น เวลาในการรอต่อแถวของแอทแทรคชันทั้งหมด สภาวะการออกบัตรฟาสท์พาส เป็นต้น รวมทั้งกำหนดการเริ่มการแสดงทางความบันเทิงต่างๆ

รายละเอียดบนพาร์คอินฟอร์เมชันบอร์ด 
・ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการต่อแถวแอทแทรคชัน
・สภาวะการออกบัตรฟาสท์พาส
・กำหนดการเริ่มการแสดงทางความบันเทิงต่างๆ
・วัดส่วนสูงสำหรับเด็กที่จะขึ้นแอทแทรคชันที่มีการจำกัดส่วนสูง

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก