โฟโต้สปอต

お気に入り
โฟโต้สปอต

เราขอแนะนำให้ท่านถ่ายภาพในจุดที่มีป้ายสัญลักษณ์ "PHOTO SPOT (โฟโต้สปอต)" (ดูภาพตัวอย่างข้างต้น) ซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก แล้วท่านจะพบว่าภาพที่ระลึกการมาเยือนสวนสนุกของท่านสามารถถ่ายออกมาได้สวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

มาเก็บบันทึกความทรงจำแสนสนุกในดิสนีย์ผ่านภาพถ่ายกันเถอะ!

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก