ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส

お気に入り

ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส

ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส
ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส

ตกแต่งและพิมพ์รูปที่ท่านถ่ายด้วยสติกเกอร์พร้อมกรอบลายตัวการ์ตูนของดิสนีย์เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นรูปออริจินอลเพียง 1 ใบของคุณเท่านั้น!

ค่าพิมพ์

ดิจิตอลโฟโต้เอกซ์เพรส (ดิจิตัลมีเดีย)
ขนาด L : 54 เยน/ 1รูป
ขนาด 2L : 190 เยน/ 1 รูป
ขนาด A4 : 1,080 เยน/ 1 รูป

เวลาที่ใช้

เวลาที่ใช้: ประมาณ 90 นาที
*ไม่สามารถรองรับดิจิตัลมีเดียบางชนิดได้
*หากมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลารับรูป

ร้านที่ให้บริการ

สถานที่รับรูป

รับรูปได้ที่คาเมราเซ็นเตอร์เท่านั้น

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก