บริการรับฝากและส่งคืนของหาย

お気に入り

ช่องทางติดต่อสอบถามขณะอยู่ในสวนสนุก

หากท่านทำสิ่งของหล่นหายภายในสวนสนุก สามารถสอบถามกับพนักงานที่อยู่ในบริเวณนั้น หรือติดต่อสอบถามที่สถานที่ดังต่อไปนี้

ช่องทางติดต่อสอบถามหลังออกจากสวนสนุกภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

ช่องทางติดต่อสอบถามหลังออกจากสวนสนุกทางโทรศัพท์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท

เวลาให้บริการ : 9:00 - 17:00 น.

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เวลาเปิดทำการของสวนสนุก/สภาพความแออัด, ราคาบัตร เป็นต้น
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ :+81-45-330-5211
PHS, โทรศัพท์ IP บางส่วน, โทรศัพท์ระหว่างประเทศ กรุณาโทร 045-330-5211
(รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้)
เลขที่ 1-1 ไมฮามะ เมืองอุรายาสุ จังหวัดชิบะ 279-8511

  • กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับฟังจากท่านและเนื้อหาการให้บริการของพนักงาน
  • 통หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีค่าใช้บริการโทรศัพท์ตามปกติ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก