จุดบริการอินเทอร์เน็ตฟรี (WiFi)

お気に入り

เกสท์ทุกท่านสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี (WiFi) ณ บริเวณที่กำหนดโดยลงทะเบียนที่อยู่อีเมลหรือเข้าสู่ระบบบัญชี SNS ของท่าน

free-wifiのイメージ

โตเกียวดิสนีย์แลนด์
บริเวณทางเข้าสวนสนุกและเมนสตรีทเฮาส์

กรุณาตรวจสอบข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัท Oriental Land Co., Ltd. รวมถึงข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท NTTBP และยอมรับข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว แล้วจึงดำเนินการ "ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล" หรือ "เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี SNS" เพื่อใช้บริการ

・จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี (WiFi) จำกัดเฉพาะพื้นที่บริเวณทางเข้าสวนสนุกเท่านั้น
・บริการนี้จำกัดเวลาใช้บริการสูงสุด 15 นาทีต่อการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง
・ท่านสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน