ดิสนีย์ฟาสท์พาส

お気に入り
ファストパスの画像

ดิสนีย์ฟาสท์พาส คือบริการที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการประหยัดเวลาและสนุกสนานกับแอทแทรคชันอย่างคุ้มค่า
เพียงท่านออก "บัตรฟาสท์พาส" (ฟรี) โดยนำบัตรเข้าสวนสนุกสแกนที่เครื่องออกบัตรฟาสท์พาส ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าของแอทแทรคชันที่ท่านต้องการใช้บริการ และกลับมาเข้าใช้บริการแอทแทรคชันดังกล่าวภายในรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสที่ระบุบนบัตร ท่านก็สามารถสนุกสนานกับแอทแทรคชันได้โดยใช้เวลาเข้าแถวรอน้อยกว่าปกติ!

แอทแทรคชันที่ให้บริการดิสนีย์ฟาสท์พาสในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ขั้นตอนการออกบัตรฟาสท์พาสในวันที่มาเยือนสวนสนุก

ไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้า เพียงแค่ท่านมีบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวเท่านั้น!

 • STEP 1
 • STEP 2
 • STEP 3
 • STEP 4
待ち時間・利用時間をチェックの画像

ตรวจสอบเวลาเข้าแถวรอปกติและรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาส

ก่อนอื่นให้ท่านตรวจสอบเวลาเข้าแถวรอปกติและรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสบนป้ายบอกเวลาบริเวณทางเข้าแอทแทรคชัน

ファストパス・チケット発券所の画像

ไปที่จุดออกบัตรฟาสท์พาส

หากท่านรู้สึกว่า "อยากใช้เวลาภายในสวนสนุกให้คุ้มค่ามากกว่านี้!" เราขอแนะนำให้ท่านออก "บัตรฟาสท์พาส" ที่จุดออกบัตรฟาสท์พาสของแอทแทรคชันนั้น ๆ

ファストパス・チケットを発券する画像

ออกบัตรฟาสท์พาส

หงายส่วนที่เป็นบาร์โคด 2 มิติรูปสี่เหลี่ยมของบัตรเข้าสวนสนุกขึ้น เพื่อสแกนที่ช่องอ่านบาร์โคดของเครื่องออกบัตรฟาสท์พาส หากบัตรเข้าสวนสนุกของท่านเป็นบัตรดิสนีย์eTicket กรุณาพับบัตรให้มีขนาดเล็กและเห็นบาร์โคด 2 มิติรูปสี่เหลี่ยม แล้วสแกนที่ช่องอ่านบาร์โคดของเครื่องออกบัตรฟาสท์พาสเช่นเดียวกับบัตรเข้าสวนสนุกในข้างต้น
จากนั้น เมื่อหลอดไฟสีเขียวบริเวณช่องอ่านบาร์โคดสว่างขึ้น ให้ท่านนำบัตรเข้าสวนสนุกออกจากช่องอ่านบาร์โคด แล้วรับบัตรฟาสท์พาสที่ช่องออกบัตร เมื่อรับบัตรฟาสท์พาสเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถเพลิดเพลินกับแอทแทรคชันอื่น ๆ ร้านค้า หรือร้านอาหารได้อย่างเต็มที่ก่อนถึงรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสตามที่ระบุบนบัตร

利用時間になったらアトラクションへ のイメージ

กลับมาที่แอทแทรคชันเมื่อถึงรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาส

เมื่อถึงรอบเวลาที่สามารถใช้บัตรฟาสท์พาส ให้ท่านกลับมาที่แอทแทรคชันที่ท่านออกบัตรฟาสท์พาสไว้ แล้วเดินเข้า "ทางเข้าสำหรับฟาสท์พาส" ทางเข้าเฉพาะสำหรับผู้ที่มี "บัตรฟาสท์พาส" เพื่อเข้าใช้บริการแอทแทรคชัน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสนุกสนานกับแอทแทรคชันได้โดยใช้เวลาเข้าแถวรอน้อยกว่าปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับดิสนีย์ฟาสท์พาส

 • บัตรฟาสท์พาสไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าท่านจะได้ใช้บริการแอทแทรคชันอย่างแน่นอน
 • ผู้ที่ต้องการใช้ดิสนีย์ฟาสท์พาสจำเป็นต้องมีบัตรฟาสท์พาสท่านละ 1 ใบ หากต้องการออกบัตรฟาสท์พาสเป็นกลุ่มหรือทั้งครอบครัว กรุณาเตรียมบัตรเข้าสวนสนุกที่ใช้เข้าสวนสนุกในวันดังกล่าวของทุกท่านด้วย
 • ท่านสามารถออกบัตรฟาสท์พาสได้ครั้งละ 1 ใบเท่านั้น
  หากต้องการออกบัตรฟาสท์พาสเพื่อขึ้นแอทแทรคชันเดิมต่อ ท่านจำเป็นต้องรอจนกว่าจะเลยรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสที่ระบุไว้บนบัตรฟาสท์พาสของแอทแทรคชันดังกล่าวในครั้งก่อน และหากต้องการออกบัตรฟาสท์พาสของแอทแทรคชันอื่น กรุณาตรวจสอบเวลาออกบัตรครั้งต่อไปบนบัตรฟาสท์พาสใบล่าสุดที่ท่านออก
 • กรุณาใช้บัตรฟาสท์พาสภายในรอบเวลาใช้บริการฟาสท์พาสที่ระบุไว้ หากเลยเวลาที่ระบุไปแล้ว บัตรฟาสท์พาสนั้นจะไม่สามารถใช้เพื่อเข้าใช้บริการแอทแทรคชันได้แม้จะยังไม่ได้ใช้ก็ตาม
 • บางแอทแทรคชันอาจปิดบริการออกบัตรฟาสท์พาสเร็วกว่าแอทแทรคชันอื่น
 • อาจงดให้บริการแอทแทรคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในสวนสนุก อาทิ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ฯลฯ

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก