กำหนดการพบกับตัวละครดิสนีย์ประจำเดือน

お気に入り

ต.ค 2018

17(พ) 8:00  -  22:00
18(พฤ) 8:00  -  22:00
19(ศ) 8:00  -  22:00
20(ส) 8:00  -  22:00
21(อา) 8:00  -  22:00
22(จ) 8:00  -  22:00
23(อ) 9:00  -  22:00
24(พ) 8:00  -  22:00
25(พฤ) 8:00  -  22:00
26(ศ) 8:00  -  22:00
27(ส) 8:00  -  22:00
28(อา) 8:00  -  22:00
29(จ) 8:00  -  22:00
30(อ) 8:00  -  22:00
31(พ) 9:00  -  22:00

พ.ย 2018

1(พฤ) 8:30  -  22:00
2(ศ) 8:00  -  22:00
3(ส) 8:00  -  22:00
4(อา) 8:00  -  22:00
5(จ) 8:00  -  22:00
6(อ) 9:00  -  22:00
7(พ) 9:00  -  22:00
8(พฤ) 9:00  -  22:00
9(ศ) 9:00  -  22:00
10(ส) 8:00  -  22:00
11(อา) 8:00  -  22:00
12(จ) 8:00  -  22:00
13(อ) 8:00  -  22:00
14(พ) 8:00  -  22:00
15(พฤ) 9:00  -  22:00
16(ศ) 9:00  -  22:00
17(ส) 8:00  -  22:00
18(อา) 8:00  -  22:00
19(จ) 8:00  -  22:00
20(อ) 9:00  -  22:00
21(พ) 9:00  -  22:00
22(พฤ) 9:00  -  22:00
23(ศ) 8:00  -  22:00
24(ส) 8:00  -  22:00
25(อา) 8:00  -  22:00
26(จ) 8:00  -  22:00
27(อ) 9:00  -  22:00
28(พ) 9:00  -  22:00
29(พฤ) 9:00  -  22:00
30(ศ) 9:00  -  22:00
  • เวลาให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในสวนสนุกหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
  • หากเกสท์มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้ท่านเข้าใช้บริการได้ แม้จะยังอยู่ในเวลาให้บริการ
  • สามารถถ่ายรูปด้วยกล้องที่ท่านพกมาได้กลุ่มละ 1 รูปเท่านั้น
  • มีบริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ (มีค่าบริการ)
  • อาจมีกรณีที่เวลาให้บริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กำหนดการของเดือนถัดไปจะประกาศในช่วงวันที่ 8 ของเดือนก่อนหน้า