กำหนดการพบกับตัวละครดิสนีย์ประจำเดือน

お気に入り

ส.ค 2018

15(พ) 8:00  -  22:00
16(พฤ) 8:00  -  22:00
17(ศ) 8:00  -  22:00
18(ส) 8:00  -  22:00
19(อา) 8:00  -  22:00
20(จ) 8:00  -  22:00
21(อ) 8:00  -  22:00
22(พ) 8:00  -  22:00
23(พฤ) 8:00  -  22:00
24(ศ) 8:00  -  22:00
25(ส) 8:00  -  22:00
26(อา) 8:00  -  22:00
27(จ) 8:00  -  22:00
28(อ) 8:00  -  22:00
29(พ) 8:00  -  22:00
30(พฤ) 8:00  -  22:00
31(ศ) 8:00  -  22:00

ก.ย 2018

1(ส) 8:00  -  22:00
2(อา) 8:00  -  22:00
3(จ) 9:00  -  22:00
4(อ) 9:00  -  22:00
5(พ) 9:00  -  22:00
6(พฤ) 9:00  -  22:00
7(ศ) 9:00  -  22:00
8(ส) 8:00  -  22:00
9(อา) 8:00  -  22:00
10(จ) 8:00  -  22:00
11(อ) 9:00  -  22:00
12(พ) 9:00  -  22:00
13(พฤ) 9:00  -  22:00
14(ศ) 9:00  -  22:00
15(ส) 8:00  -  22:00
16(อา) 8:00  -  22:00
17(จ) 8:00  -  22:00
18(อ) 8:30  -  22:00
19(พ) 9:00  -  22:00
20(พฤ) 9:00  -  22:00
21(ศ) 9:00  -  22:00
22(ส) 8:00  -  22:00
23(อา) 8:00  -  22:00
24(จ) 8:00  -  22:00
25(อ) 9:00  -  22:00
26(พ) 9:00  -  22:00
27(พฤ) 9:00  -  22:00
28(ศ) 9:00  -  22:00
29(ส) 8:00  -  22:00
30(อา) 8:00  -  22:00
  • เวลาให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในสวนสนุกหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
  • หากเกสท์มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถให้ท่านเข้าใช้บริการได้ แม้จะยังอยู่ในเวลาให้บริการ
  • สามารถถ่ายรูปด้วยกล้องที่ท่านพกมาได้กลุ่มละ 1 รูปเท่านั้น
  • มีบริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ (มีค่าบริการ)
  • อาจมีกรณีที่เวลาให้บริการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กำหนดการของเดือนถัดไปจะประกาศในช่วงวันที่ 8 ของเดือนก่อนหน้า